Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania
RAN Code161160.02
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010TL-I-s-B-05877
NameSitul arheologic de la Peceneaga - La Piscul Sărat
CountyTulcea
CommunePeceneaga
City/Town/VillagePeceneaga
PlaceLa Piscul Sărat (Colţanii Mari)
Landmarkpe dealurile din sud
Site Classlocuire
Site Typelocuire
NotesZonă protejată
Din zona situată la N şi la E de quadriburgium, de pe o suprafaţă de cca. 9,6 ha, a fost recoltată o mare cantitate de ceramică, încadrată în mai multe perioade istorice: eneolitic (cultura Gumelniţa), prima şi cea de-a doua epocă a fierului, epoca romană timpurie şi cea medio-bizantină
Site Surface 10 ha
Last record update24.2.2016
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
Aşezare  La Tène geto-dacică   TL-I-m-B-05877.03 
Aşezare  Epoca romană neprecizată   TL-I-m-B-05877.02 
Aşezare  Epoca medievală timpurie neprecizată   TL-I-m-B-05877.01 
Aşezare  Eneolitic   aşezare de tip tell

In urma campaniei din 2014 arheologii Mihaela Iacob, Dorel Paraschiv constată că ceea ce P. Polonic menţiona că este o fortificaţie romană de tip burgus, este de fapt un tell gumelniţean, deşi ulterior C. Bem a afirmat că e vorba de o aşezare simplă, "suprapusă şi distrusă pe aproape întreaga sa suprafaţă de un fort roman (din secolele II-III).
 
Aşezare  Epoca fierului      
Aşezare  Epoca romană timpurie      
Aşezare  Epoca bizantină      
Fortificaţie  Epoca romană târzie   La cca. 2 km S de localitate, pe un promontoriu stâncos de pe malul Braţului Măcin, în punctul "Piscul Sărat" sau "Colţanii Mari" se găseşte un quadriburgium de epocă romană târzie.  
Aşezare  Hallstatt   De la N, E şi S de aşezarea eneolitică, de pe o suprafaţă de peste 1 ha au fost recuperate mai multe fragmente ceramice.  

Bibliography
1. Lista monumentelor istorice 2004, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, 2004, p. 2274, poz. 317-320 [ordin MC]
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
3. Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2014, 2015, 229-230 [Publicaţie] (site record source)