Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania
RAN Code165283.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010VS-I-s-B-06683
NameSitul arheologic de la Perieni - Râpa Râşcanilor
CountyVaslui
CommunePerieni
City/Town/VillagePerieni
PlaceRâpa Râşcanilor (Roşcanilor)
LandmarkAşezarea se află în partea de NV a satului, pe fundul văii Roşcanilor, de o parte şi de alta a râpei.
Geomorphologydeal
Site Classlocuire civilă
Site Typeaşezare
Last record update22.12.2014
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Neolitic timpuriu Starčevo - Criş Alături de o cantitate mare de ceramică s-au mai găsit unelte de piatră, silex, obsidian şi lut ars, precum şi câteva figurine antropomorfe şi zoomorfe din lut ars. Ceramica este reprezentată prin numeroase fragmente din vase din pastă de calitate poroasă şi mai bună, conţinând plevă în compoziţia ei. Descoperirile aparţinând culturii ceramicii liniare sunt mai puţin numeroase. În majoritatea cazurilor fragmentele ceramice provin de la boluri semisferice din pastă de bună calitate, decorate cu benzi de linii incizate, dispuse orizontal, unghiular meandric sau în zig-zag şi întrerupte prin adâncituri în formă de capete de note muzicale. VS-I-m-B-06683.05 
Aşezare  Hallstatt     VS-I-m-B-06683.03 
Aşezare  La Tène geto-dacică   VS-I-m-B-06683.02 
Aşezare  Epoca romană târzie (sec. III - IV)     VS-I-m-B-06683.01 
Aşezare  Neolitic târziu ceramicii liniare   VS-I-m-B-06683.04 

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p. 2369, poz. 113-118 [Ordin MCC] (site record source)
3. Petrescu Dîmboviţa, M., Sondajul stratigrafic de la Perieni, Materiale Cercetări Arheologice, 3, 1957, 65-82 [publicație]