Site Information
Location   Display on the map of Romania
RAN Code   165283.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   VS-I-s-B-06683
Name   Situl arheologic de la Perieni - Râpa Râşcanilor
County   Vaslui
Commune   Perieni
City/Town/Village   Perieni
Place   Râpa Râşcanilor (Roşcanilor)
Landmark   Aşezarea se află în partea de NV a satului, pe fundul văii Roşcanilor, de o parte şi de alta a râpei.
Geomorphology   deal
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Last record update   22.12.2014
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Neolitic timpuriu Starčevo - Criş  

Alături de o cantitate mare de ceramică s-au mai găsit unelte de piatră, silex, obsidian şi lut ars, precum şi câteva figurine antropomorfe şi zoomorfe din lut ars. Ceramica este reprezentată prin numeroase fragmente din vase din pastă de calitate poroasă şi mai bună, conţinând plevă în compoziţia ei. Descoperirile aparţinând culturii ceramicii liniare sunt mai puţin numeroase. În majoritatea cazurilor fragmentele ceramice provin de la boluri semisferice din pastă de bună calitate, decorate cu benzi de linii incizate, dispuse orizontal, unghiular meandric sau în zig-zag şi întrerupte prin adâncituri în formă de capete de note muzicale.

VS-I-m-B-06683.05 
Aşezare  Hallstatt       VS-I-m-B-06683.03 
Aşezare  La Tène geto-dacică     VS-I-m-B-06683.02 
Aşezare  Epoca romană târzie (sec. III - IV)       VS-I-m-B-06683.01 
Aşezare  Neolitic târziu ceramicii liniare     VS-I-m-B-06683.04 

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p. 2369, poz. 113-118 [Ordin MCC] (site record source)
3. Petrescu Dîmboviţa, M., Sondajul stratigrafic de la Perieni, Materiale Cercetări Arheologice, 3, 1957, 65-82 [publicație]
 
 
Scroll