Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   30443.01
Name   Aşezarea neolitică de la Petrani- Piatra Petranilor
County   Bihor
Commune   Pocola
City/Town/Village   Petrani
Place   Piatra Petranilor
Landmark   Situl se află pe Dealul Sura, la Sud-Vest de localitatea Petrani.
Hydrographic landmark - name   Crişul Negru, Prisaca
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   deal
Site Class   locuire
Site Type   sistem defensiv
Notes   Nu au fost executate cercetări arheologice autorizate, zona promontoriului este “ciuruită” de numeroase gropi ale căutătorilor de comori sau “detectorişti”. La această situaţie se mai adaugă şi faptul că în perimetrul sitului arheologic reperat, în anul 2009 au început lucrările de construcţie a unei cruci ce se doreşte a fi “cea mai înaltă din Ţara Beiuşului”. Aceste lucrări încă nefinalizate, au afectat deja, pe o suprafaţă destul de mare situl arheologic. Localizarea a fost realizată prin compararea hărţii din PUG, cu harta topografica, precum şi cu rezultatele cercetarii arheologice din zona numită „Piatra Petranilor”.
State of preservation   precară / 07.02.2023
Last record update   16.02.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare fortificată  Neolitic târziu neprecizată  

În urma cercetărilor arheologice, a fost descoperită fortificarea spre sud - vest a promontoriului cu un şanţ şi val de apărare iar pe şaua situată spre nord - est, aşezarea a fost fortificată cu două rânduri de şanţuri, respectiv două valuri de apărare.

 
Descoperire izolată  Neolitic Tisa şi Coţofeni  

La suprafaţa terenului au fost descoperite fragmente ceramice aparţinând epocii neolitice.

 
Descoperire izolată  Hallstatt Gava  

Au fost descoperite resturi ceramice aparţinând primei vârste a fierului.

 
Descoperire izolată  La Tène Daci  

Au fost descoperite resturi ceramice aparţinând celei de-a doua vârste a fierului, specifică dacilor.

 
Descoperire izolată  Epoca migraţiilor neprecizată  

Au fost descoperite câteva cioburi databile în perioada migraţiilor.

 
Descoperire izolată  Eneolitic Neprecizat  

La suprafaţa terenului au fost descoperite fragmente ceramice aparţinând epocii cuprului.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2016

Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea MARTA Doru
FAZECAȘ Gruia
2. Cercetare de suprafață 1979

Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea SEVER Dumitrașcu
HADNAGY A.

Bibliography
1. Maxim, Zoia, Neo-Eneoliticul din Transilvania. Date arheologice şi matematico-statistice, 1999, nr.742 [Publicaţie] (site record source)
2. Dumitrașcu, Sever; Hadnagy, A., Cercetări arheologice de suprafaţă la Petrani, com. Pocola (jud. Bihor), Crisia, X; anul 1980, Muzeului Ţării Crişurilor, 1980, 517-519, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=4766-cercetari-arheologice-de-suprafata-la-petrani-com-pocola-jud-bihor--crisia--x-1980 [Publicaţie] (site record source)
3. Marta, Doru, Fazecaș, Gruia, Studiul istoric privind siturile arheologice din raza comunei Pocola (P.U.G. - comuna Pocola), Muzeul Țării Crișurilor, Oradea, 2016 [Studiu istoric] (site record source)
4. Toma, Corina, Repertoriul descoperirilor de epocă dacică din judeţul Bihor şi posibilităţile de abordare a unor situaţii de analizat, Crisia, XXXVI, 2006, 21 - 41 [Publicaţie] (site record source)
5. Fazecaș, Gruia, Preistoria Ţării Beiuşului, vol. I, Primus, Oradea, 2008 [Publicaţie] (site record source)
 
 
Scroll