Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   27203.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   BH-I-s-B-00989
Name   Tell-ul de epoca bronzului de la Petreu - Zongora
County   Bihor
Commune   Abrămuţ
City/Town/Village   Petreu
Place   Zongora (Ungora)
Landmark   Situl se află pe un promontoriu situat la confluenţa a două pâraie care formează un curs de apă ce se varsă în valea Lacu Pădurii.
Hydrographic landmark - name   Barcău
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   câmpie
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare civilă
Site Surface   3 ha
State of preservation   bună / 06.04.2009
Ownership   privat
Last record update   14.11.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Tell  Epoca bronzului mijlociu Otomani     BH-I-s-B-00989.01 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2018

Muzeul Țării Crișurilor Oradea MARTA Doru
FAZECAȘ Gruia

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 214, poz. 96 [Ordin MCC] (site record source)
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
3. Dumitraşcu, Sever, Repertoriul monumentelor naturii, arheologice, istorice, etnografice, de arhitectură și artă din județul Bihor, Oradea, 1974, 54 [Publicaţie] (site record source)
4. Doru, Marta; Gruia, Fazecaș, Studiu istoric de fundamentare a documentației de urbanism pentru P.U.G. com. Abramuț, jud. Bihor, 2018 [Studiu istoric PUG] (site record source)
5. Borovsky, S., A honfoglalás története, Budapesta, 1894, 55, https://books.google.ro/books?id=CHhAAAAAYAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_book_other_versions_r&redir_esc=y#v=twopage&q&f=false [Publicaţie] (site record source)
6. Középesy Gy, Régészeti kutatások Ér-Köbölkuton Bihar vármegyében, Archaeologiai Értesítő XXI, XXI, 1901, 367, http://real-j.mtak.hu/327/1/ARCHERT_1901_uf_021.pdf [Publicaţie] (site record source)
 
 
Scroll