Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania *
RAN Code123433.03
NameSitul arheologice de la Petricani-Cetăţuie (Deal la Cetăţuie)
CountyNeamţ
CommunePetricani
City/Town/VillagePetricani
PlaceDeal la Cetăţuie
LandmarkSitul arheologic este amplasat pe locul numit Deal la Cetăţuie (434m), care face parte din zona centrală a Dealului Boiştea, către iesirea sud-estică din depresiunea Neamţ. Situl se află la 350 m sud de malul drept al râului Ozana.
Geomorphologydeal
Land utilitypădure
Site Classaşezare fortificată
Site Typeaşezare
DescriptionSitul arheologic este amplasat la cota maximă a punctului Deal la Cetăţuie şi este alcătuit din două ansambluri: 1. o aşezare fortificată cu şanţ de apărare şi 2. o succesiune de lucrări genistice. Panta sudică a dealului pe care se află aşezarea fortificată arată urmele vizibile ale alunecărilor de teren succesive. Acestea au afectat configuraţia şi suprafaţa aşezării preistorice. Extremitatea estică a acesteia a foat afectată de lucrări genistice (tranşee de infanterie, locaş de tragere pentru mitralieră) din Al Doilea Război Mondial. Urme ale acestor intervenţii, sub forma unor gropi care provin de la două bordeie, se observă şi pe latura nordică şi vestică. La suprafaţa solului a fost identificat un fragment de olărie şi două obiecte fragmentare din piatră.
NotesZona platoului pe care se află aşezarea fortificată prezintă numeroase gropi rezultate ale diferitelor tipuri de intervenţii antropice în sol.
Date of discovery5 noiembrie 2018
Site Surface 2,1 ha
State of preservationmedie / 07.11.2018
Natural hazardsAlunecări de teren: 4 / 07.11.2018
Human riskDemolare: 4 / 07.11.2018; Afectare parţială: 4 / 07.11.2018
Last record update07.11.2018
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
Şanţ de apărare  Epoca bronzului-Începutul Epocii fierului      
Amenajări genistice  Perioada contemporană (Al Doilea Război Mondial)      
 
Research:
  Research Type Research Year Campaign number Observations Persons Institutions
1. cercetare de suprafață 2018 Situl a fost investigat ca urmare a recuperării detectoristice a opt obiecte din bronz pe parcursul lunii octombrie 2018. Obiectele au fost predate de către descoperitor Direcția Județeană de Cultură Neamț și apoi transferate către Complexul Muzeal Județean Neamț. Din relatările autorului descoperirii rezultă că obiectele au fost identificate pe locul numit Deal la Cetățuie, aflat într-o pădure, în extremitatea sudică a comunei Petricani. În ziua de 5 noiembrie 2018 s-a realizat cercetarea de suprafață pe locul indicat. Cercetarea a avut ca obiectiv aflarea cât mai multor date privind geografia și conținutul cultural al locului.
Name Forename Role
GAFINCU Alexandru 2
BOLOHAN Neculai 1
Institution Role
Direcția Județeană de Cultură Neamț 1
Complex Muzeal Județean Neamț 2

Bibliography
1. Bolohan, Neculai, RAN - FIŞĂ DE SIT ARHEOLOGIC - Sit Petricani-Cetățuie, 2018 [Fișă de sit]
2. Petricani-Cetățuie. Plan general, http://atlas.anpm.ro/atlas# [hartă]
3. Petricani-Cetățuie. Plan topografic (menționat în fișa de sit fără detalii) [plan topografic]
4. fotografii
5. imagini satelitare