Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   103933.01
Name   Tell-ul eneolitic de la Petru Rareş
County   Giurgiu
Commune   Izvoarele
City/Town/Village   Petru Rareş
Landmark   Tell-ul se află la circa 550 de metri nord de satul Petru Rareş, pe malul estic al Bălţii Albele (fosta gârlă Saliu).
Hydrographic landmark - name   Balta Albă
Hydrographic landmark - type   baltă
Geomorphology   măgură
Land utility   agricultură
Site Class   locuire civilă
Site Type   tell
Description   Situl este o aşezare de tip tell de mici dimensiuni. Diametrul Nord-Sud este de 50 m iar cel Est-Vest de 35 m. A fost identificat un nivel de cultură de 2,5 m adâncime. Nu a fost identificat vreun şanţ. Pe toată suprafaţa sitului au fost identificate elemente ale culturii neolitice Gumelniţa, reprezentate de zone de chirpici ars, lame de silex, dar în special de numeroase fragmente ceramice. Tell-ul este serios afectat de lucrările agricole.
Notes   Este marcat cu simbolul de movilă pe Planul Director de Tragere.
Discoverer   Dumitru Berciu
Date of discovery   1933
Site Surface   0,5 ha
State of preservation   medie / 01.01.1959
Human risk   Afectare parţială: 4 / 01.01.1959
Ownership   privat
Last record update   03.12.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Tell  Eneolitic dezvoltat Gumelniţa / I-III  

Cea mai bogată locuire este atribuită culturii Gumelniţa. În stratul I a fost descoperită o locuinţă incendiată, din dărâmăturile căreia s-au scos cele mai multe vase întregi. Ca tip, ea reprezintă o casă cu megaron, ca şi cea de la Tangâru, cu o sală mare în interiorul căreia se afla vatra, iar pe una dintre laturi era prevăzută cu un pridvor. Materialele descoperite în stratul II sunt puţine şi în majoritate neîntregibile. În schimb, stratul III are un inventar arheologic mai bogat, fiind reprezentat de recipiente ceramice, dălţi-herminettes din rocă albă, securi perforate, ace de păr din os cu partea superioară lăţită şi perforată, unelte de os şi corn de cerb, precum şi câţiva idoli de lut.


 
Tell  Eneolitic timpuriu Boian - Spanţov / IV-V  

Cea mai timpurie locuire din tell-ul de la Petru Rareş începe cu finele fazei a III-a şi începutul fazei a IV-lea a culturii Boian. Au fost identificate locuinţe semiîngropate.


 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2017

Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan"MĂGUREANU Andrei
2. sondaj 1957

Muzeul Județean Teohari Antonescu GiurgiuBERCIU Dumitru
3. sondaj 1956

Institutul de Arheologie București * *
Muzeul Județean Teohari Antonescu GiurgiuBERCIU Dumitru
4. cercetare sistematică 1935

Muzeul Județean Teohari Antonescu GiurgiuBERCIU Dumitru
5. cercetare sistematică 1933

Muzeul Județean Teohari Antonescu GiurgiuBERCIU Dumitru

Bibliography
1. Berciu, Dumitru, Săpăturile de la Tangâru şi Petru Rareş (r. Giurgiu, reg. Bucureşti), Materiale și Cercetări Arheologice, 6, Academia Română, București, 1959, 137-146, https://www.persee.fr/doc/mcarh_0076-5147_1959_num_6_1_1207 [Publicaţie] (site record source)
2. Berciu, Dumitru, Săpăturile de la Petru Rareş (1933 şi 1935), Buletinul Muzeului judeţean Vlaşca “Teohari Antonescu”, II, Muzeul Judeţului Vlaşca „Teohari Antonescu”, București, 1937, 1-30, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=77575-sapaturile-dela-petru-rares--buletinul-muzeului-judetean-teohari-antonescu-giurgiu--2-ii-1937 [Publicaţie] (site record source)
3. Kogălniceanu, Raluca, Morintz, Alexandru, Tell Settlements from Giurgiu County and their landscape, Archaeological Debates 1: Tells at the Lower Danube, Pelican Publishing House, Giurgiu, 2011, 71-88, 7/a, b, c, d, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=2278-archaeological-debates--1-2011 [Publicaţie]
4. Berciu, Dumitru, Contribuții la problemele neoliticului în România, în lumina noilor cercetări, Academiei Republicii Populare România, București, 1961 [Publicaţie]
5. Măgureanu, Andrei, Fișă de sit arheologic nr. 1 - Petru Rareș, punctul „tell”, Planul Urbanistic General al Comunei Izvoarele, 2017 [Fişă de sit]
6. Drăgan, Eugen Valeriu, Măgureanu, Andrei, Pop, Andreea, Constantin, Cătălin,, Studiu istoric de fundamentare pentru identificarea monumentelor istorice și delimitarea zonelor de protecție în vederea elaborării Planului Urbanistic General al comunei Izvoarele, județul Giurgiu, Planului Urbanistic General al comunei Izvoarele, județul Giurgiu, 2017 [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll