Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   120735.07
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   NT-II-a-A-10567
Name   Ansamblul Curtea Domnească de la Piatra Neamţ
County   Neamţ
Commune   Municipiul Piatra-Neamţ
City/Town/Village   Piatra-Neamţ
Address   Piaţa Libertăţii 2, Ernici Dimitrie,V.A. Urechia
Place   Curtea Domnească
Landmark   Ansamblul se află în centrul municipiului Piatra-Neamţ, în zona delimitată de strada Dimitrie Ernci şi latura de sud a Pieţei Libertăţii, jurul monumentului de arhitectură Sf. Ioan, între răul Bistriţa şi pârâul Cuejdi.
Hydrographic landmark - name   Bistriţa
Geomorphology   dealul Cozla
Site Class   construcţie
Site Type   curte domnească
Description   Pe un platou de pe terasa de 8-12 m a Bistriţei, care este mărginit spre nord de versantul dealului Cozla, în timp ce spre est şi sud se deschide panorama largă a văii râului. Perimetrul sitului este traversat de străzile Ştefan cel Mare şi V. A. Urechia, amenajate de-a lungul unor vechi viroage care segmentau platoul în două suprafeţe, cea dinspre SV corespundea zonei Bisericii Sfântul Ioan Botezătorul în timp ce supreafaţa aflată la NE, mai înaltă cu cca 1-2 m a fost destinată locuirii.
Curtea Domnească de la Piatra Neamţ este atestată documentar la 20 aprilie 1491 până la începutul sec. XVII. După această dată rolul său scade dar va continua să funcţioneze Biserica Sfântul Ion Botezătorul.
Notes   Deoarece situl este situat în zona centrală a municipiului a fost afectat de lucrările de infrastructură atât în ceea ce priveşte arhitectura cât şi configurarea terenului.
Date of discovery   1954
Site Surface   3000 mp
State of preservation   grav afectat / 05.11.2008
Ownership   privat şi public
Owner   parohia, şi domeniul public al mun. Piatra Neamţ
Last record update   17.01.2014
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca medievală (1498)    

Biserica este ridicată, aşa cum arată pisania, în 1497-1498 şi păstrează aproape nealterat aspectul iniţial. Intervenţii asupra edificiului au fost realizate în anii 1790-1800, 1871-1873 şi 1937-1938, constând în special în reparaţii, dărâmarea peretelui dintre naos şi pronaos, construirea şi apoi înlăturarea unui pridvor. Se pare că biserica avea în ultimile decenii ale sec. XIX o incintă împrejmuită cu un zid.

Lucrările edilitare de pe parcursul sec. XIX-XX au modificat aspectul zonei, iniţial prin transformarea cimitirului în parc (sec. XIX), iar mai recent prin amenajarea pieţei punblice la vest de biserică.

NT-II-m-A-10567.01 
Cimitir  Epoca medievală (sec. XVI-XIX)    

De-a lungul timpului au fost descoperite peste 200 de morminte. Cea mai mare parte a defuncţiilor au fost adulţi, urmaţi de copii şi adolescenţi. Un reper al duratei lungi de utilizare a cimitirului îl constituie suprapunerile de morminte, iar un altul monedele care se încadrează în sec. XVI-XIX. Inventarul este relativ sărac, în campania 2010 s-au descoperit doar 34 de monede în 30 de morminte (dintr-un total de 151 de morminte). Cea mai timpurie piesă din aceste morminte este din 1526, iar cea mai târzie este din 1860. Cele mai multe monede sunt bătute pentru Ungaria, în sec. XVI, urmate de cele otomane din sec. XVII-XVII, precum şi de câteva piese austriece, poloneze şi ruseşti. Numărul obiectelor de podoabă este foarte mic

 
Zid de incintă  epoca medievală (sec. XVII-XIX)       NT-II-m-A-10567.04 
Turn clopotniţă  Epoca medievală (1499)       NT-II-m-A-10567.03 
Beci  Epoca medievală (a doua jumătate a sec. XV)    

Beciul este zidit din piatră şi compus din două coridoare.
Ansamblul rezidenţial a fost demolat pe parcusrul sec. XVIII-XIX, şi în special la finalul sec. XIX, cu ocazia construirii clădirii Colegiului Petru Rareş.

În timpul existenţei curţii domneşti platoul pe care se afla a căpătat două funcţiuni distincte: la nord administrativ şi civil iar la sud spaţiu religios prin ridicarea Bisericii Sfântul Ioan.

 
aşezare  Epoca medievală (sfârşitul sec. XIV-începutul sec. XV)        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare preventivă 2014

* DUMITROAIA Gheorghe
* BĂTRÎNA-MILENCOVICI Adrian Corneliu
* NICOLA Ciprian-Dorin
* HÂNCEANU George-Dan
* DIACONU Vasile
* SILVIU Ceauşu
CMJ Neamț * *
2. cercetare preventivă 2011

* DUMITROAIA Gheorghe
* CORNELIU Adrian
* MILENCOVICI Bătrâna
* MUNTEANU Roxana
* GARVĂN Daniel
* CEAUȘU Silviu
* DIACONU Vasile
* UȚĂ Lucian
Complexul Muzeal Judeţean Neamţ * *
3. cercetare preventivă 2010

* DUMITROAIA Gheorghe
* BĂTRÂNA-MILENCOVICI Adrian Corneliu
* CEAUŞU Silviu
* MUNTEANU Roxana
* GARVĂN Daniel
* DIACONU Vasile
* CEAUŞU Silviu
* UŢĂ Lucian
Complexul Muzeal Judeţean Neamţ * *
4. cercetare de salvare 2005

* MUNTEANU Roxana
* UŢĂ Lucian
* DUMITROAIA Gheroghe
CMJ Neamţ * *

Bibliography
1. Neamţu, Eugenia, Date istorice şi arheologice cu privire la Curtea Domnească din Piatra Neamţ, MemAntiq, I, 1969, 227-240 [Publicaţie]
2. Dumitroaia, Gheorghe, Piatra Neamţ - Curtea Domnească, 2005 [Fişă tehnică] (site record source)
3. Dumitroaia, Gheorghe, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Cultural[, Bucureşti, 2006, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3464 [Publicaţie] (site record source)
4. Dumitroaia, Gheorghe, Raport de cercetare arheologică preventivă în cadrul proiectului de investiții: Restaurarea și punerea în valoare a zonei istorice și culturale Curtea Domnească din municipiul Piatra Neamț, prin amenajări urbanistici, amenajări pietonale și carosabile, 2011 [raport]
5. Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2015, 231-233 [Publicaţie]
6. Dumitroaia, Gheorghe, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, Bucureşti, 2012, 243-244, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4853&d=Piatra-Neamt-Curtea-Domneasca-2011 [Publicaţie]
7. Dumitroaia, Gheorghe, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2010, Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2011, 218, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4657&d=Piatra-Neamt-Curtea-Domneasca-2010 [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll