Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   13178.18
Name   Aşezarea de Epoca Bronzului din Piteşti - Str. Dârzu
County   Argeş
Commune   Municipiul Piteşti
City/Town/Village   Piteşti
Place   Str. Dârzu
Landmark   Situl se află între străzile Dârzu, Victor Bilciurescu, Bucovina şi canalul Dârzului.
Hydrographic landmark - name   Dârzu
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   deal
Land utility   locuire
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Situl se află pe platoul închis la nord, est şi sud de văile Dârzu (Geamăna Mică) şi canalul Dârzu. Aşezarea are aspectul unui promontoriu şi este situată la o distanţă apropiată de aşezarea, din aceeaşi perioadă, din zona restaurantului Negoiu (la circa 500 m sud-est).
Notes   Zona de protecţie se constituie pe: str. Dârzu, la vest; pe str. General D. Boteanu până la nr. 9, respectiv unde strada se intersectează cu str. Victor Bilciurescu, pe limitele de est ale proprietăţilor de la nr 9 din str. Gen. D. Boteanu; pe limita de est a proprietăţii aflate la nr 33, pe str. Ştefan Ciobanu, la intersecţia dintre această stradă şi str. Bucovinei; pe str. Bucovina spre vest până la canalul Geamăna Mică; pe canalul spre vest până limita vestica a proprietăţilor din str. Victor Bilciurescu (cu nr. cadastral 80818 şi 82743), pe limita acestor până pe str. Dârzu.
Site Surface   2 ha
State of preservation   medie / 03.11.2020
Natural hazards   Cutremur: 3 / 03.11.2020; Exces de salinitate în sol: 1 / 03.11.2020; Exces de aciditate în sol: 1 / 03.11.2020
Human risk   Demolare: 3 / 03.11.2020; Afectare parţială: 4 / 03.11.2020
Ownership   privat
Last record update   12.07.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Epoca bronzului (Cca. 2500-1200 a.Chr)    

Aşezarea a fost atribuită epocii bronzului, fără alte detalii, de către descoperitor (Ion Nania). Are aspectul unui promontoriu, mărginit de canalul Dârzului şi cu acces dinspre nord din str. Dârzu. Ceramica recuperată de pe suprafaţa acestui promontoriu este foarte fragmentară şi conţine multe pietricele în compoziţie. Alături de ceramică, din această zonă, mai provin un percutor de silex din cremene locală, prelucrat la ambele capete, precum şi mai multe aşchii de silex. Zona est a promontoriului este lipsită de construcţii.


 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2020

Muzeul Județean ArgeșDUMITRESCU Ion
PIȚIGOI Ioan Andi
2. periegheză 1960-1965

Muzeul PiteștiNANIA Ion

Bibliography
1. Nania, Ion, Descoperiri în vatra Piteștilor, Argesis. Studii și comunicări, 12, Ordessos, 2003, 73-89 [Publicaţie]
2. Pițigoi, Andi Ioan, 2020 [Fişă de sit] (site record source)
 
Site Photos

Scroll