Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   13178.11
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   AG-II-m-A-13390
Name   Biserica domnească Sf. Gheorghe din Piteşti
County   Argeş
Commune   Municipiul Piteşti
City/Town/Village   Piteşti
Address   Str. Bălaşa Doamna Nr. 2
Landmark   Biserica se află pe terasa înaltă a râului Argeş, în zona centrală a oraşului Piteşti.
Site Class   structură de cult
Site Type   edificiu religios
Ownership   privat
Owner   Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului
Last record update   16.07.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epocă Premodernă (Sec. XVII)   13 mai 1656 

Biserica a fost ridicată în anul 1656 de domnul Constantin Şerban şi soţia sa, doamna Bălaşa, ctitorul fiind în tinereţe, în domnia lui Matei Basarab, ispravnic la Piteşti. Afectat de incendiul din 1848, monumentul a suferit prefaceri care i-au schimbat radical înfăţişarea între 1867-1869, alte reparaţii efectuându-se în anii 1902-1903 şi 1932, fiind restaurată în forma actuală de arhitectul Ştefan Balş, între anii 1963-1968. Biserica este de plan triconc, cu trei turle, două pe pronaos şi una pe naos, edificiul reluând sistemul de boltire de la mănăstirea Dealu, cu două turle pe pronaos.

 
Pisanie        Pisanie pe o piatră ce a existat în trecut în partea superioară a uşii de intrare în Biserica Domnească, Sf. Gheorghe, o parte a textului fiind recuperat fragmentar în cercetările efectuate în pridvorul lăcaşului.  
Inscripţie        Inscripţie pe o planşă de lemn, de 20/65 cm, fixată în pronaos, pe peretele de la este, în partea superioară a intrării în naos; literă de 1,2 – 3,5 cm, săpată.

„Arăt şi şindr(i)li(tul), taleri 22; au dat pop(a) Ars(e)ni(e) 15 t(a)l(eri); │Miha(i) căpit(an), 4; Costand(in) 1; Stanu, 1; Vladul, 1;│v(ă)l(e)at 7281”.
 
Cruce de lemn        Cruce de lemn sculptat, pe o bârnă de 113/36 cm; literă de 1 – 2,5 cm, săpată, în câmpul inferior al obiectului; inscripţia este scrisă pe rânduri colorate alternativ cu roşu şi alb.  

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 97, poz. 80 [Ordin MCC] (site record source)
2. Păduraru, Marius, 2020 [Fişă de sit]
3. Balș, Ștefan, Biserica Sf. Gheorghe din Pitești, Revista Monumentelor și Muzeelor, XLV, 1983, 62-66 [Publicaţie]
4. Bălan, Constantin, Inscripții medievale și din epoca modernă a României. Județul istoric Argeș (sec. XIV-1848), Editura Academiei Române, București, 1994, 371-373 [Publicaţie]
5. Greceanu, Eugenia, Ansamblul urban medieval Pitești, ediția a II-a, Paralela 45, Pitești, 90-101 [Publicaţie]
6. Mavrodin, Teodor, Episcopia Argeșului (1793‒1949), Pitești, 2005, 310-311 [Publicaţie]
7. Păduraru, Marius, Vechi lăcașe de cult ale orașului Pitești. Biserica domnească cu hramul „Sfântul Gheorghe”. Cu o referire la un document trecut cu vederea despre ctitorul acesteia, Argesis, seria Istorie, XV, 2006, 255-266 [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll