Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   13178.09
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   AG-II-m-B-13417
Name   Biserica Maica Precista din Piteşti
County   Argeş
Commune   Municipiul Piteşti
City/Town/Village   Piteşti
Address   Strada Griviţei, nr. 10
Landmark   Biserica se află în centrul oraşului Piteşti, în proximitatea clădirii fostului Institut de Proiectare Argeş.
Hydrographic landmark - name   Argeş
Hydrographic landmark - type   râu
Land utility   locuire
Site Class   structură de cult
Site Type   edificiu religios
Description   Situată în partea estică a urbei piteştene, spre Piaţa Ceair, biserica, având în trecut şi hramurile Intrarea în Biserică, Naşterea Maicii Domnului şi Izvorul Tămăduirii, mai este cunoscută, din cauza poziţiei în care este amplasată şi sub denumirea de Precista din Coastă
Notes   Zona de protecţie se constituie: pe limitele de proprietăţi dintre străzile Justiţiei şi Crinului, pe limitele de proprietăţi dintre străzile Florăriei şi Traian Vuia şi pe limitele de proprietăţile aflate între de la monumentul din str. Crinului şi str. Gh. Lazăr, pe str. Gh. Lazăr şi B-dul I. C. Brătianu.
Site Surface   aproximativ 400 m2
State of preservation   foarte bună / 25.11.2020
Natural hazards   Cutremur: 4 / 25.11.2020; Inundaţii: 1 / 25.11.2020; Incendii: 4 / 25.11.2020; Insecte: 1 / 25.11.2020; Tornade: 1 / 25.11.2020; Exces de apă în sol: 1 / 25.11.2020; Exces de salinitate în sol: 1 / 25.11.2020; Exces de aciditate în sol: 1 / 25.11.2020
Human risk   Incendii provocate: 1 / 25.11.2020
Ownership   privat
Owner   Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului
Last record update   16.07.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca modernă (1794)    

Biserica de lemn existentă aici a ars, fiind reconstruită , de astă dată din zid, tot de către enoriaşi. Potrivit aceleiaşi surse „între lucrurile de preţ ale acestei Sf. Biserici se află, de la prima ei ctitorie, icoana Maicii Domnului înnegrită de fum şi îmbrăcată mai târziu în argint”, realizată, după tradiţie, de către aceeaşi mână care a pictat un astfel de obiect de cult aflat la Mănăstirea Nămeşti. „Când se auzea că vin turcii în ţară – a consemnat T. Bobancu, citând mărturia preotului Radu Budescu, decedat înainte de 1933 – drept credincioşii scoteau icoana din ramă şi o purtau prin poteci ascunse, până la viile oraşului. Icoana există şi astăzi, dar neavând inscripţie nu i se poate aprecia vechimea.
Tot Tatiana Bobancu precizează că lăcaşul a fost înzestrat cu două clopote. Dintre acestea, cel mare a fost luat de către germani, în timpul ocupaţiei din anul 1917; cel mic a fost salvat graţie intervenţiei preotului Radu Budescu.
Văzute de Grigore Tocilescu, fără a putea să mai precizăm astăzi care era cel mare şi care cel mic, cele două clopote au fost executate în anii 1768, respectiv 1816. Redăm aici inscripţia celui mai vechi, în transcrierea aceluiaşi istoric: „Acestu clopot s-au prefăcutu la Biserică│în Co‹a›stă, hramu Vovedenie Bogorodiţe, cu osteneala dum‹nealui›, în Piteşti; se dete│‹de› Costandin Matei Bulegi, la lea‹t 1›768. Simionu B‹ulegi›, fii‹u›lul d‹u›mn‹ealui›”.
În cancelaria lăcaşului se păstrează şi un potir de argint aurit, de 24 cm înălţime şi 10 cm diametrul cupei, având săpat cu literă de 0,3 cm, pe suport, următorul text: „Mihalachi Uescu, Frosina Ueasca, cu tot neamu; 1805. Sult(a)na, Ana”.
Afectată de cutremure, biserica a fost reparată între anii 1859-1864. Între 1875-1877 lăcaşul a fost pictat de către Ilie Zugravul, tatăl lui Costin Petrescu, iar în anul 1887 i s-a adăugat amvonul.
Între anii 1930-1934, prin osârdia parohului Gheorghe Popescu Broşteni (1930-1955), biserica a fost restaurată din nou, în locul turlei de pe pronaos fiind construite două mai mici, iar cea de pe naos fiind restaurată. Tot atunci a fost modificată intrarea, mărindu-se, alte reparaţii efectuându-se la interior. Primăria a sprijinit efortul enoriei cu 80.000 de lei, restul banilor, 720.000 de lei, provenind din donaţii, dar şi din vânzarea unor bunuri, precum moşia de la Şuica, şi a altor imobile din Piteşti.
Astăzi biserica se prezintă în plan triconc, compartimentată în altar, naos, pronaos şi pridvor deschis, construită din cărămidă, acoperită cu tablă galvanizată. În anul 1968 pictura s-a refăcut de către pictorul Theodor Petrescu din satul Tutana, comuna Băiculeşti, efectuându-se şi unele reparaţii la soclu şi în interior.

 
Biserică  Epoca modernă (1754)    

Biserica de lemn a fost ridicată la 1754.

Fără a beneficia de un suport documentar sigur, Tatiana Bobancu a afirmat că un prim lăcaş a fost ridicat aici ca schit de maici, în anul 1540, de către două bune creştine, Magdalena şi Doroteia, care ar fi devenit, fără doar şi poate, succesiv, stareţe ale schitului. Fără îndoială, tradiţia trebuie să conţină un sâmbure de adevăr, căci astfel ele nu ar fi fost menţionate în pomelnicul bisericii, care se păstra încă în perioada interbelică. Informaţia ar putea dobândi mai multă credibilitate, dacă, aşa cum susţinea aceeaşi autoare, care avea şi calitatea de preşedintă a Ateneului Popular „Ionescu Gion”, prin 1886-1887, tatăl ei, preotul paroh Ioan Petculescu, „purcezând la repararea bisericii, cu milostenia diferiţilor donatori, a săpat în lespedea bisericii şi a găsit la temelie data: leat 1540”.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2020

Muzeul Județean Argeș PĂDURARU Marius
DUMITRESCU Ion

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 100, poz. 114 [Ordin MCC] (site record source)
2. Bălan, Constantin, Inscripții medievale și din epoca modernă a României. Județul istoric Argeș (sec. XIV-1848), Editura Academiei Române, București, 1994, 365 [Publicaţie]
3. Bobancu, Tatiana, Album religios. Bisericile din oraşul Piteşti cu un mic istoric, Tipografia „Artisitica”, Piteşti [Publicaţie]
4. Mitu, P., Crețeanu, Radu, Date privind monumentele vechi din Piteşti şi punerea lor în valoare în cadrul acţiunii de sistematizare a oraşului, Buletinul Monumentelor Istorice, 3, 64-70, 1970 [Publicaţie]
5. Păduraru, Marius, 2020 [Fişă de sit] (site record source)
 
Site Photos

>
Scroll