Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   101421.02
Name   Situl arheologic de la Podişor -Mlaştina Ilfovăţu Nord
County   Giurgiu
Commune   Bucşani
City/Town/Village   Podişor
Place   Mlaştina Ilfovăţu Nord
Landmark   Situl este situat în zona nordică a satului Podişor, la cca 500 m nord-vest de intravilanul propus, la 950 m nord-vest de biserica satului, la 190 de metri nord de DJ412C ,în apropierea confluenţei Ilfovăţului cu un afluent intermitent dreapta, pe terasa dreapta a Ilfovăţului - pe un mic platou al acesteia şi pe pantele care coboară spre amintitul afluent.
Hydrographic landmark - name   Ilfovăţ
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   terasă
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Materialul arheologic - fragmente ceramice, chirpici arşi, unelte fragmentare de piatră atestă două locuiri importante. Cea dintâi se plasează în epoca bronzului (cel mai probabil, timpuriu). Cea de -a doua, asociată şi cu fragmente de ceramică romană, probabil imitaţii, este Latène, databilă în
sec. II-III AD. O serie de fragmente ceramice indică şi prezenţe
antropice din sec. XVII-XIX. Suprafaţa sitului (de dispersie spaţială a materialului arheologic) este de 5,26 ha, perimetrul
său fiind de aproximativ 860 m.
Discoverer   Cătălin Bem
Date of discovery   2017
Site Surface   5,26 ha
Natural hazards   Exces de apă în sol: 3 / 25.01.2022
Human risk   Afectare parţială: 3 / 25.01.2022; Agricultură intensivă: 4 / 25.01.2022
Last record update   25.01.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  Epoca bronzului timpuriu        
aşezare  La Tène (secolele II-III p. Chr.) dacică      
aşezare  Epoca medievală târzie (secolele XVII-XIX) românească      
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2017

Muzeul Național de Istorie a României BEM Cătălin

Bibliography
1. Bem, Cătălin, Studiu arheologic de fundamentare a documentației de urbanism, Planul Urbanistic General al Comunei Bucșani, județul Giurgiu, 2018, 109-111, 184-186, 296-299 [Publicaţie] (site record source)
 
 
Scroll