Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   16356.05
Name   Drumul medieval de la Podu Dâmboviţei - Oratea
County   Argeş
Commune   Dâmbovicioara
City/Town/Village   Podu Dâmboviţei
Place   Oratea
Landmark   Situl se află la SV şi NV de cetatea Oratea.
Hydrographic landmark - name   Valea Orăţilor
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   munte
Land utility   pădure, păşune
Site Class   cale de comunicaţie
Site Type   drum
Site Surface   dimensiuni liniare/ 650 m
State of preservation   bună / 11.05.2021
Ownership   public
Last record update   11.10.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Drum  Epoca medievală    

Drumul descris aici este cunoscut de multă vreme, fiind menţionat în mai multe lucrări (de ex. G. Cantacuzino, 2001, Cetăţi..., 163), dar extrem de sumar, şi practic nu a fost cercetat niciodată. El porneşte din marginea satului, ajungând la o cruce de piatră, 185 de m mai încolo. Aici probabil era o răscruce, spre est plecând un drum antic (nu se mai vede pe teren, cel puţin nu la această răscruce), iar spre NV drumul medieval. De aici urcuşul este mai accentuat, devenind greu spre vârful de pantă, unde drumul face o altă buclă, apucând spre NE. Pe ultimii zeci de metri înainte de acest viraj apar lucruri mai speciale, respectiv urme de roţi imprimate în stânca moale (gresie), dar şi găuri (toate cu diametrul de 3 cm), atât verticale, pe marginea dinspre prăpastie, cât şi oblice, bătute în peretele de stâncă alăturat. prezumtiv, aceste găuri sprijineau sisteme de scripeţi, despre care amintesc numeroase documente medievale (târzii). În privinţa ecartamentului carelor, urmele lăsate în gresie permite ipoteza că existau cel puţin două clase, una în jur de 1,3 m, iar una în jur de 1,65 m, fiind posibil şi un ecartament mare, spre 2 m.
După virajul spre NE, drumul este în uşoară coborâre (ceea ce nu este reflectat de modelul-teren SRTM-30), până la traversarea torentului, probabil pe un pod de lemn. Dincolo de torent, urcuşul reîncepe, redevenind greu spre finalul traseului descris aici (dar şi mai sus), pe fundul unui torent mai mic. Teoretic ar fi fost greu de imaginat un drum croit pe fundul unui torent, dar am găsit, şi aici, urme certe de amenajare (şi urme de car, şi găuri laterale, pentru scripeţi).

Drumurile sunt actual în stare proastă, lipsind întreţinerea sute de ani, în condiţiile unui teren dificil. Din cauza reliefului foarte dificil, modelul LiDAR creat în cadrul proiectului HiLands are un defect în zona torentului, aşa încât cotele au fost luate după SRTM, a cărui rezoluţie nu este de mare precizie; în zona torentului cotele reale sunt diferite.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2020

* MĂNDESCU Dragoș
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", București TEODOR Eugen
2. LiDAR 2019

* MĂNDESCU Dragoș
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", București TEODOR Eugen

Bibliography
1. Teodor, Eugen S., 2021 [Fişă de sit] (site record source)
 
 
Scroll