Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   166039.01
Name   Necropola de la Pogăneşti - Movila Pescarului II
County   Vaslui
Commune   Stănileşti
City/Town/Village   Pogăneşti
Place   Movila Pescarului II
Landmark   Situl se află pe malul stâng al canalului de desecare 1075 şi la 2 km. nord de satul Gura Văii, pe drumul dintre oraşul Huşi şi satul Pogăneşti.
Hydrographic landmark - name   Prut
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   deal
Land utility   păşune
Site Class   descoperire funerară
Site Type   tumul
Description   Movila are formă oval-alungită pe direcţia nord-sud, cu axul lung de 15m şi cel scurt de 11 m şi înălţimea de 1.20 m.
Site Surface   110 mp
State of preservation   grav afectat / 06.01.2022
Human risk   Afectare parţială: 4 / 06.01.2022
Last record update   06.01.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
necropola  Epoca bronzului timpuriu Horodiştea - Folteşti  

Au fost descoperite şapte morminte de înhumalie deranjate - orientate E-V, cu schelete de copii, aflate în pozilie chircită.

 
necropola  La Tène (sec. I-II) sarmatică  

Au fost descoperite patru morminte de inhumaţie sarmatice nederanjate, orientate N-S, cu schelete întinse pe spate şi cu mâinile pe lângă corp şi aparţinând unei familii de luptători.

 

Bibliography
1. Chiriac, Gelu, Laurențiu, 2006 [fișă tehnică] (site record source)
2. Marin. Rotaru; Chiriac, Laurențiu; Varvara, Florin; Onel, Cristian, Punctul arheologic "Movila Pescarului II" din satul Pogănești, comuna Stănilești, județul Vaslui, Acta Moldaviae Meridionalis, XXV-XXVII, Vaslui, 2006, 8-17 [Publicaţie]
3. Marin. Rotaru; Chiriac, Laurențiu; Varvara, Florin; Onel, Cristian, Punctul arheologic "Movila Pescarului II" din satul Pogănești, comuna Stănilești, județul Vaslui (II), Acta Moldaviae Meridionalis, XXVII-XXIX, Vaslui, 2008, 95-119 [Publicaţie]
4. Merlan, Vicu, Contribuții monografice asupra Depresiunii Hușilor, Iași, 2008, 102-117 [Publicaţie]
5. Cotiugă, Vasile, 2020 [Fişă de sit] (site record source)
 
 
Scroll