Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   167142.01
Name   Mănăstirea de la Portari - Olăneşti
County   Vaslui
Commune   Zăpodeni
City/Town/Village   Portari
Place   Olăneşti
Landmark   Mănăstirea se află la est de satul Zăpodeni, pe locul numit Olăneşti, la 1,5 km est de satul Portari, între Dealul Olăneşti şi Valea Pandelea sau Valea Pandeli, la vest de Dealul Sărăţi sau Dealul Sărăţeni.
Hydrographic landmark - name   Fereşti
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   deal
Land utility   agricultură
Site Class   structură de cult
Site Type   mănăstire
Date of discovery   2021
Site Surface   4,3 ha
State of preservation   medie / 24.01.2022
Human risk   Afectare parţială: 3 / 24.01.2022; Agricultură intensivă: 3 / 24.01.2022
Ownership   privat
Last record update   24.01.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
mănăstire  Epoca medievală târzie (sec. XVIII)   1715-1726 

Cronicile vremii atestă faptul că în a treia sa domnie, între anii 1715 şi 1726, „Mihai Vodă [Racoviţă] a zidit o biserică în satul numit Olăneşti. Epistat la această zidire era preacuviosul ieromonah, preotul Ezechiil pe atunci egumen la mănăstirea de la Copou”. Felul cum s-a procedat la ridicarea acestui lăcaş de cult a fost, de asemenea, avut în vedere, întrucât” în dzilele sale zidit-au o bisiarică la Olăşeni, unde era ispravnic pe bisiarică părintele Iezechiil, egumenul de la Copou, iar vornicii de târgu apuca de pe la dughianele jidovilor de Iaş laviţăle şi scăndurile şi le lua să trebuiască trebili acei biserici”. Iezechil, era, precum vedem, egumen al mănăstirii din Copou, Sfinţii Atanasie şi Chiril.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2021

Muzeul "Vasile Pârvan" Bârlad OANCĂ Mircea
MAMALAUCĂ Mircea

Bibliography
1. Oancă, Mircea; Mamalaucă, Mircea, 2021 [Fişă de sit] (site record source)
2. Ghibănescu, GH., Surete şi izvoade, XVI, Iași, 1926, 125 [Publicaţie]
3. Cronica Ghiculeştilor, Istoria Moldovei dintre anii 1695-1754, ed. Nestor Camariano şi Ariadna Camariano-Cioran, București, 1966, 239 [Publicaţie]
4. Cronica anonimă a Moldovei 1661-1729 (Pseudo-Amiras), ed. Dan Simonescu, București, 1975, 100 [Publicaţie]
5. Kogălniceanu, Mihail, Cronica anonimă a Ţării Moldovei (1662-1733) de Alexandru Amiras, Cronicele Romaniei sau Letopiseţele Moldovei şi Valahiei, II, III, București, 1874, 141 [Publicaţie]
6. Codrescu, Th., Uricariul, XVI, Iași, 1891, 304-305 [Publicaţie]
7. Arhivele Naţionale Iaşi, Fond Ministerul de Justiţie. Anaforale, nr. 20, f. 187r [Document de arhivă]
8. Coman, Ghenuță, Statornicie, continuitate. Repertoriul arheologic al judeţului Vaslui, Litera, București, 1980, 280 [Publicaţie]
9. Colecţia "Dr. Constantin I. Istrati" (1429-1945). Inventar arhivistic întocmit de Nicolae Chipurici şi Tudor Răţoi, București, 1988, NR. 317, p. 114 [Publicaţie]
10. Pușcaș, Voica, Actul de ctitorire ca fenomen istoric în Ţara Românească şi Moldova până la sfârşitul secolului al XVIII-lea, Bucureşti, 2001, 381 [Publicaţie]
11. Lefter, Lucian-Valeriu, Zăpodenii, Institutul Român de Genealogie şi Heraldică "Sever Zotta", Iași, 2004, 87-88 [Publicaţie]
 
 
Scroll