Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania *
RAN Code150052.02
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010SV-II-a-A-05595
NameSitul arheologic Mânăstirea Putna de la Putna
CountySuceava
CommunePutna
City/Town/VillagePutna
PlaceMânăstirea Putna
LandmarkÎn partea de SV a satului Putna, pe una din terasele albiei majore a pârîului Putna
Geomorphologyterasă
Site Classstructură de cult/religioasă
Site Typemănăstire
DescriptionPotrivit cronici lui Grigore Ureche, începuturile mănăstirii se plasează în anul 1466. Ctitorie a lui Ştefan cel Mare, mănăstirea a jucat un rol important în rândul aşezămintelor religioase moldoveneşti. Ea a devenit necropolă domnească pentru membrii familiei ctitorului până la Petru Rareş Voievod.
Notesîn cursul anului 1955, Ministerul Cultelor şi-a propus să execute lucrări mai mari de refacere la Mănăstirea Putna. Pentru aducerea la îndeplinire a acestor lucrări, erau necesare clarificări cu privire la evoluţia structurii arhitectonice şi a înfăţişării monumentului.
Ministerul Culturii a cerut sprijinul Muzeului Naţional de Antichităţi al Academiei R.P.R., în vederea efectuării sondajelor arheologice pe care
planul de refaceri le implica. Sarcina de a răspunde acestei solicitări a revenit şantierului arheologic Suceava al Academiei R.P.R., care a iniţiat imediat sondaje preliminare la Putna, după încheierea campaniei de lucru din 1955 de la Suceava.
Echipa de cercetători care a executat lucrările arheologice preliminare din campania anului 1955 a fost alcătuită din Gh. Diaconu, Matei Mircea, Trifu Martinovici, N. Constantinescu şi Şt. Olteanu.
State of preservationbună / 14.03.2015
Ownershipstat
OwnerArhiepiscopia Sucevei şi a Rădăuţilor
Last record update14.3.2015
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
Ruine clădiri anexe  sec. XV      
Chilii  sec. XV      
Zid de incintă  sec. XV, ref. sec. XVIII şi 1850      
Turn de poartă  1481      
Turn tezaur  1481      
Turn clopotniţă  1481      
Casă domnească  cca. 1473, ref. 1980 - 1989      
Biserică paraclis  1750 - 1760, ref. 1975      
Biserică  1653 - 1662   Ridicată pe ruinelej alteia mai vechi din 1466, demolată c. 1650  

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice - Ordinul MCPN nr. 2.361/2010, 2010, 2173, poz. 338 [Ordin MCC]
2. Nestor, Ion; Diaconu, Gh.; Matei, M.; Martinovici, T.; Constantinescu, N.; Olteanu, Şt., Raport asupra săpăturilor din anul 1955 efectuate la Mănăstirea Putna (regiunea Suceava, raionul Rădăuţi), Materiale și Cercetări Arheologice, 4, București, 1957, 265-278 [Publicaţie]