Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania *
RAN Code62805.04
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010CT-I-s-B-02739
NameSitul arheologic de la Rasova - Pescărie (Flaviana)
CountyConstanţa
CommuneRasova
City/Town/VillageRasova
PlacePescărie (Râpa Ceatal)
LandmarkSitul se află la circa 2,2 - 2,4 kilometri sud-est de localitate şi la circa 250 de metri sud de DJ 223, care face legătura între localităţile Rasova şi Vlahi.
Geomorphologyterasă
Land utilityagricultură; cutură de viţă de vie
Site Classlocuire civilă şi militară
Site Typeaşezare
DescriptionSitul arheologic este situat pe platoul ce mărgineşte capătul nordic al Lacului Baciu.
Date of discovery1980
Site Surface 1245 mp
State of preservationprecară / 21.11.2020
Natural hazardsInundaţii: 3 / 21.11.2020
Human riskAgricultură intensivă: 4 / 21.11.2020
Last record update11.2.2021
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
aşezare fortificată  Epoca romană (sec. II-VI p. Chr.) neprecizată Notitia Dignitatum atestă o unitate de milites nauclarii în fortificaţia Flaviana, care ar putea să fie identificată la Rasova-Pescărie. Majoritatea cercetătorilor a plasat în acest punct Flaviana, o staţie importantă a flotei romane de pe Dunăre cu atribuţii în apărarea provinciei Scythia Minor. CT-I-m-B-02739.02 
aşezare  Hallstatt târziu Neprecizat    
 
Research:
  Research Type Research Year Campaign number Observations Persons Institutions
1. cercetare sistematică În urma săpăturilor sistematice au fost documentate un horreum și un segment de drum pietruit, complexe datate în secolul al II-lea p. Chr. În același perimetru au fost identificate locuințe din perioada romano-bizantină, secolele V-VI p. Chr și din secolele V-VI a. Chr.
Name Forename Role
CLIANTE Traian
Institution Role
MINAC 1

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis /16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/ 2004, vol. II, București, 2004, p. 967, poz. 398, 399, 400 [Ordin MCC] (site record source)
3. Matei, Cristian, Consideraţii privind raportul dintre Classis Flavia Moesica şi fortificaţiile limesului roman de la Dunărea de Jos (sec. I-VI) ,, Pontica, XXIV, Constanţa, 1991, 150 [Publicaţie] (site record source)
4. Cliante, Traian, Fișa de sit arheologic - nr. 21, Studiu istoric aferent PUG-ului comunei Rasova, Județul Constanța, 2018, 44-45 [Publicaţie]
5. Aricescu, Andrei, Armata în Dobrogea romană, Militară, București, 1977 [Publicaţie]
6. Vulpe, Radu, Histoire ancienne de la Dobroudja, Academiei Navale, București, 1938 [Publicaţie]
7. Vulpe, Radu, Limita meridională a provinciei Scythia, Pontica, 5, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Constanța, 1972, 205-221, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=29366-limita-meridionala-a-provinciei-scytia--pontica-muzeul-de-istorie-nationala-si-arheologie-constanta--v-1972 [Publicaţie]
8. Cliante, Traian, Complexe și materiale arheologice autohtone de la Rasova - "Pescărie" (jud. Constanța), Symposia Thracologica, 3, Constanța, 1985 [Publicaţie]