Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   38740.03
Name   Situl arheologic de la Ripiceni - La Holm
County   Botoşani
Commune   Ripiceni
City/Town/Village   Ripiceni
Place   La Holm (La Telescu)
Landmark   Situl se află extravilan, la 1000 m sud-est de fosta fabrică de zahăr, la 1350 m nord-est de biserica satului, pe terasa din dreapta Prutului.
Hydrographic landmark - name   Prut
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   terasă
Land utility   agricultură
Site Class   locuire civilă
Site Type   aşezare
Notes   În cadrul sitului s-au descoperit 2 cenuşare, la 60-80 m distanţă între ele.
Discoverer   A. Păunescu, P. Şadurschi, V. Chirica
Date of discovery   1968
Site Surface   37153.260378 mp
State of preservation   precară / 21.12.2011
Human risk   Agricultură intensivă: 4 / 21.12.2011
Last record update   26.01.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Eneolitic dezvoltat Cucuteni / A-B      
Aşezare  Epoca bronzului târziu (aprox. 1500/1400-1150 ani) Noua      
Aşezare  La Tène târziu (sec. II - III) Daci liberi      
Aşezare  Epoca medievală târzie (sec. XVIII)        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 2020

Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava BOGHIAN Dumitru
PESCARIU Alexandru
RUSU Irina
Muzeul Judeţean Botoşani MELNICIUC Aurel
SETNIC Eduard Gheorghe
KOVÁCS Adela
CIUPU Marcel Sebastian
Centrul Interdisciplinar de Studii Arheoistorice al Universităţii "Al.I.Cuza" Iaşi ASĂNDULESEI Andrei
2. cercetare sistematică 2019

Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava BOGHIAN Dumitru
PASCARIU Alexandru
Muzeul Judeţean Botoşani MELNICIUC Aurel
SETNIC Eduard Gheorghe
KOVACS Anca
CIUPU Marcel Sebastian
NECHIFOR Alexandru
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi ASĂNDULESEI Andrei
3. cercetare sistematică 2018

Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava PASCARIU Alexandru
GUȚU Vasilii
BOGHIAN Dumitru
Muzeul Judeţean Botoşani MELNICIUC Aurel
SETNIC Eduard Gheorghe
KOVÁCS Adela
CIUPU Marcel Sebastian
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi ASĂNDULESEI Andrei
TENCARIU Felix Adrian
4. cercetare sistematică 2017

Universitatea "Ştefan cel Mare", Suceava BOGHIAN Dumitru
CRISTEA Ionuț-Alexandru
Muzeul Județean Botoșani MELNICIUC Aurel
ȚERNA Andreea
5. cercetare sistematică 2016

* STIGLEȚ Dumitru-Ionuț
* PASCARIU Alexandru
* BOGHIAN Dumitru
* MELNICIUC Aurel
* SETNIC Eduard-Gheorghe
* VORNICU Andreea
* KOVACS Adela
* CIUCĂLĂU Daniel
* ENEA Constantin
* ASĂNDULESEI Andrei
* TENCARIU Felix-Adrian
* ȚERNA Stanislav
USM Suceava * *
Liceul Teoretic "Ion Neculce" Târgu Frumos * *
Universitatea "Școala Antropologică Superioară" Chișinău * *
UAIC Iaşi * *
MJBT * *
6. cercetare sistematică 2015

U Suceava BOGHIAN Dumitru
MJ Botoşani CIUCĂLĂU Daniel
KOVÁCS Adela
MELNICIUC Aurel
SETNIC Eduard Gheorghe
U Iași ASĂNDULESEI Andrei
STIGLEȚ Dumitru-Ionuț
Liceul "Ion Neculce" Târgu Frumos ENEA Sergiu Constantin
7. cercetare sistematică 2013

* BOGHIAN Dumitru
* MELNICIUC Aurel
* ENEA Sergiu Constantin
USCM Suceava * *
MJ Botoşani * *
Liceul Ion Neculce Târgu Frumos * *
8. cercetare de diagnostic 2012

Evaluarea de teren și diagnosticul arheologic din situl de la Ripiceni – Holm, cunoscut prin cercetări de suprafață și investigațiile din anii 2010-20111 , au continuat și în 2012 (perioadele 7-18 august și 11-13 octombrie2 ), benefi ciind de fi nanțarea Muzeul Județean Botoșani, instituția care găzduiește și se ocupă cu prelucrarea și valorifi carea patrimoniului obținut. Acestea au urmărit îndeplinirea tuturor obiectivelor propuse, care nu au putut fi atinse anterior: defi nirea stratigrafi ei verticale şi orizontale a complexelor investigate, apartenența cultural-cronologică și distribuția spațială a materialelor arheologice, precum și starea de conservare a patrimoniului, având în vedere gradul de distrugere al sitului, în vederea fundamentării proiectului de cercetare sistematică.

* BOGHIAN Dumitru
* MELNICIUC Aurel
* ENEA Sergiu Constantin
* IGNAT Ioan
* VORNICU Măriuca-Diana
* VORNICU Andreea
* PRICOP Loredana
* GAFINCU Andreea
* FURNICĂ Radu-Gabriel
* NICULICĂ Bogdan-Petru
MB Suceava * *
USM Suceava * *
MJ Botoşani * *
Liceul "Ion Neculce" Târgu Frumos * *
Școala Gimnazială Lozna * *
UAIC Iaşi * *
9. cercetare de diagnostic 2011

Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava BOGHIAN Dumitru
Muzeul Judeţean Botoşani MELNICIUC Aurel
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi VORNICU Măriuca-Diana
VORNICU Diana
10. Evaluare de teren 2010

* BOGHIAN D.
* MELNICIUC A.
11. periegheză 1970

Colectivul Repertoriului Arheologic Botoșani * *
12. periegheză 1968

Colectivul Repertoriului Arheologic Botoșani * *

Bibliography
1. Păunescu, Alexandru; Şadurschi, Paul; Chirica, Vasile, Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani, Bucureşti, 1976, 221 [Publicaţie]
2. Zaharia, N.; Petrescu-Dîmboviţa, M.; Zaharia, Em., Aşezări din Moldova, Bucureşti, 1970, 278 [Publicaţie]
3. Chirica, Vasile, Cercetări arheologice de teren în judeţul Botoşani, Carpica, IV, 1971, 302 [Publicaţie]
4. Şovan, Liviu Octavian, 2004 [Fişă de sit] (site record source)
5. Dascălu, L., Bronzul mijlociu şi târziu în Câmpia Moldovei, Bibliotheca Archaeologica Moldaviaie, X, Iași, 2007, 221 [Publicaţie]
6. Melniciuc, A.; Boghian, D., Locul staţiunii Ripiceni - punctul La Holm (La Telescu) în contextul fazei Cucuteni A-B, Forum cultural, X, 4, decembrie 2010 (39), 2010, 6-9 [Publicaţie]
7. Monah, Dan; Cucoş, Ştefan, Așezările culturii Cucuteni din România, Iași, 1985, 140 [Publicaţie]
8. Bem, Cătălin, Traian, Dealul Fântânilor. Fenomenul Cucuten A-B, Târgoviște, 2007, 82 [Publicaţie]
9. Boghian, Dumitru, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4869&d=Ripiceni-Botosani-Holm-La-Telescu-2011 [Publicaţie]
10. Boghian, Dumitru et alii, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2015, CCA, INP, București, 2016, 70-72, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5528&d=Ripiceni-Botosani-Holm-/-Telescu-2015 [Publicaţie]
11. Boghian Dumitru, nepublicat, 2017 [raport de cercetare arheologică]
12. Boghian, Dumitru, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2018, Institutul Național al Patrimoniului în Parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2019, 166-169 [Publicaţie]
13. Boghian, Dumitru, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2019, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Județean Buzău, 2020, 294-303, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=6421&d=Ripiceni-Botosani-Holm/Telescu-2019 [Publicaţie]
14. Boghian, Dumitru, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=6042&d=Ripiceni-Botosani-Holm/Telescu-2011 [Publicaţie]
15. Boghian, Dumitru et alii, Ripiceni | Judeţ: Botoşani | Punct: Holm (La Telescu) | Anul: 2013, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2013, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2014, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5210&d=Ripiceni-Botosani-Holm-La-Telescu-2013 [Publicaţie]
16. Boghian, Dumitru et alii, Punct: Holm (La Telescu), Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2012, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2013, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5035&d=Ripiceni-Botosani-Holm-La-Telescu-2012 [Publicaţie]
17. Boghian, Dumitru et alii, Ripiceni | Judeţ: Botoşani | Punct: Holm/Telescu | Anul: 2016, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2016, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2017, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5721&d=Ripiceni-Botosani-Holm/Telescu-2016 [Publicaţie]
18. Boghian, Dumitru et alii, Ripiceni | Judeţ: Botoşani | Punct: Holm/Telescu | Anul: 2017, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2017, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2018, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=6064&d=Ripiceni-Botosani-Holm/Telescu-2017 [Publicaţie]
19. Boghian, Dumitru, 124. Ripiceni, com. Ripiceni, jud. Botoşani. Punct: Holm/Telescu, Cronica Cercetărilor Arheologice din România - campania 2020, București, 2021, 617-622, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=6562&d=Ripiceni-Botosani-Holm/Telescu-2020 [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll