Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   40982.07
Name   Necropola Latene de la Rotbav - Pădurea Dumbrava (Roşie, Rotbac)
County   Braşov
Commune   Feldioara
City/Town/Village   Rotbav
Place   Pădurea Dumbrava
Landmark   Situl se află de-a lungul pârâului Valea Seacă, unul dintre pâraiele care coboară de la cetatea Crizbav, în zona de contact dintre Valea Oltului şi Munţii Perşani, pe terasa inferioară a acestora, la extremitatea estică şi la cca. 6 km vest de râul Olt.
Hydrographic landmark - name   Valea Seacă
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   deal
Land utility   pădure
Site Class   descoperire funerară
Site Type   necropolă
Description   Situl se află la liziera unei păduri de foioase, cu copaci mari, sol foarte acid.
Sit a fost identificat ca urmare a deplasării în teren a reprezentanţilor Muzeului Judeţean de Istorie Braşov pentru a verifica o locul unde doi posesori de detectoare de metale au semnalat descoperirea mai multor piese (de echipament militar, de harnaşament, vase ceramice fragmentare şi fragmente osteologice calcinate).
Deşi prin Autorizaţia de diagnostic arheologic (nr. 173/24.08.2015) ar fi putut fi făcute mici sondaje de verificare, s-a optat doar pentru cercetări de suprafaţă din cauza regimului juridic al terenului. Cu acest prilej au fost localizate cu GPS descoperirile ajunse la Muzeul Judeţean de Istorie Braşov în anul 2014. Ulterior, din locuri situate pe afluenţi ai aceluiaşi pârâiaş, Valea Seacă, au mai fost recuperate artefacte izolate sau ansambluri (deranjate anterior conform spuselor aceloraşi posesori de detectoare).
Notes   De pe o suprafaţă de cca 1000 km2 au fost descoperite vestigii în mai multe locuri.
Date of discovery   26.05.2014
State of preservation   bună / 22.11.2017
Natural hazards   Ploi acide: 3 / 22.11.2017; Animale: 2 / 22.11.2017; Exces de apă în sol: 1 / 22.11.2017; Exces de salinitate în sol: 3 / 22.11.2017; Exces de aciditate în sol: 5 / 22.11.2017
Human risk   Afectare parţială: 4 / 22.11.2017; Vandalism: 5 / 22.11.2017; Incendii provocate: 5 / 22.11.2017
Ownership   public
Owner   statul român
Last record update   30.09.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Necropolă  La Tène (sec. II-I î. Chr.) grupul cultural-arheologic Padea-Panaghiurski Kolonii  

Analiza descoperirilor relevă existenţa probabilă a unui sit cu caracter de cult (nu toate depunerile conţin şi resturi cinerare umane) care constă din depuneri de piese asociate cu resturi cinerare umane, împrăştiate pe ambele maluri ale pârâului amintit precum şi ale micilor afluenţi ai acestuia.
Fiind vorba despre descoperirii făcute cu detectorul de metale, nu sunt cunoscute informaţii clare în acest sens. Există o singură excepţie, anume situaţia C1 /2014 despre care se cunoaşte adâncimea maximă de 0,42 m precum şi existenţa unui singur nivel de depunere, respectiv cel antic.

Primele vestigii au fost descoperite (la liziera pădurii, pe prima terasă a Oltului, pe un platou alungit, de cca 220 m2, situat la peste 5,5 km de acesta) cu ajutorul detectoarelor de metale, în data de 26 mai 2014. Urmare a deplasării arheologilor Lucica Savu şi Florin Moţei, de la Muzeul Judeţean de Istorie Braşov, au fost recuperate mai multe artefacte, între care doi pinteni din fier şi o pafta şi mai multe de la o cană modelată la roata olarului. După plecarea reprezentanţilor muzeului cei doi posesori de detectoare de metale au continuat căutările, în condiţiile în care în zona nu era înregistrat nici un sit arheologic, prilej cu care au mai descoperit un complex, la o distanţă de cca. 800 m amonte de primul punct. Din acesta au recuperat mai multe obiecte, inclusiv un pumnal curb de tip sica şi fragmente osteologice calcinate. Piesele acestea au fost aduse la muzeu în dimineaţa zilei următoare, respectiv 27 mai 2014. Urmare a repetării deplasării în teren, în contextul în care reprezentanţii muzeului observaseră urmele unor fragmente de vase ceramice în pământul unde au fost identificate primele vestigii, a fost identificat un complex funerar, denumit C1,/2014, respectiv un mormânt de incineraţie în urnă. Analiza ulterioară a pieselor a confirmat existenţa unei necropole de incineraţie, databilă în secolele II-I a. Chr., care a făcut şi obiectul publicării. Ulterior, în luna decembrie 2015 a mai fost adus la Muzeul Judeţean de Istorie Braşov un lot de piese, de către aceeaşi posesori de detectoare de metale, despre care au precizat că ar constitui cinci grupuri de piese, toate identificate pe un afluent al Văii Seci, la mai mult de 600 m de prima serie de descoperiri (C1-C3/2014). Analiza acestui nou lot de piese a indicat posibila documentare a altor patru complexe încadrabile cronologic şi tipologic în acelaşi orizont cultural şi a unui altul cu vestigii specifice secolelor IV-III a. Chr. În privinţa acestora nu există certitudinea că este vorba despre morminte, în condiţiile nedescoperirii de fragmente osteologice. Pornind de la această ultimă informaţie s-a concluzionat că situl avea un caracter de cult, în condiţiile în care nu toate depunerile de piese erau însoţite de resturi cinerare umane.


 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. diagnoză 2015 * SAVU Lucica
* MOȚEI Florin
Muzeul de Istorie Brașov * *

Bibliography
1. Comşa, Alexandra,, Date antropologice privind rămăşiţele osteologice umane incinerate descoperite în două morminte (C1, C2) în situl arheologic de la Rotbav (com. Feldioara, jud. Braşov), Trecutul mai aproape de noi Omagiu Profesorului Gheorghe Marinescu la 70 de ani (Coordonatori: Gavrilaş, Alexandru Vaida , Dan Lucian, Onofreiu, Adrian. Marinescu, George G.),, Mega, Cluj Napoca, 2015, 125-128 [Publicaţie]
2. Sîrbu, Valeriu, Savu, Lucica, Descoperirile dacice târzii (morminte, depuneri) fortuite de la Rotbav (judeţul Braşov), Trecutul mai aproape de noi. Omagiu Profesorului Gheorghe Marinescu la 70 de ani (editori Gavrilaş, Alexandru, Vaida, Dan-Lucian, Onofreiu, Adrian, Marinescu, George G.), Mega, Cluj Napoca, 2015, 97-124 [Publicaţie]
3. Savu, Lucica-Olga, 2016 [Fișă de sit]