Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania *
RAN Code158662.01
NameSitul arheologic de la Sânandrei - Oxenbrickel (Sânandei 4)
CountyTimiş
CommuneSânandrei
City/Town/VillageSânandrei
PlaceOxenbrickel (Ocsabrickel, Ocsăplaţ, Ocsaplaţ)
LandmarkSitul arheologic se află poziţionat în marginea de sud a localităţii Sânandrei, în hotar, la 500 m SE de sat.
Land utilitystână
Site Classtell
Site TypeAşezare
DescriptionAşezarea se află din punct de vedere arheologic în Câmpia Beregsăului, speculând un areal delimitat, în vechime, din trei părţi de Pârâul Niarad. Astăzi cursul de apă este îndiguit, situl aflându-se într-un belciug al pârâului. Morfologic terenul se constituie într-o zonă uşor mai înaltă faţă de cel aflat la sud, dominând astfel acest areal. În imediata apropiete, spre nord, constatăm realităţi geografice care ţin mai cu seamă de formele înalte de relief ale Câmpiei Vingăi. Altiturinile
absolute cresc pe direcţia S-N, astfel în jurul sitului întâlnim valori cuprinse între 90 şi 100 m. În sine, obiectivul arheologic se constituie într-o movilă de pământ artificială rezultată în urma locuirii succesive a aceluiaşi loc pe o perioadă îndelungată de timp.
Site Surface 3,5 ha.
Last record update27.10.2020
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Neolitic târziu Vinča / C    
Aşezare  Neolitic Foeni    
Aşezare  Neolitic Tisa    
Aşezare  Epoca fierului La Tène    
Necropolă  Epoca medievală timpurie (sec. VIII-IX)      
Aşezare  Neolitic dezvoltat Banatului    
 
Research:
  Research Type Research Year Campaign number Observations Persons Institutions
1. cercetare sistematică 1992-2012      

Bibliography
1. Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1995, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1996, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=321 [Publicaţie] (site record source)
2. Luca, Sabin Adrian, Descoperire arheologice din Banatul Românesc, Sibiu, 2006, 225 [Publicaţie]
3. Micle, Dorel; Bunoiu, Victor, Studiu de fundamentare pentru definirea, instituirea şi delimitarea zonelor protejate care cuprind patrimoniu arheologic comuna Sânandrei, județul Timiș - perimetrul "Sânandrei - P.U.G", 2019, 24-27 [PUG]
4. Drașovean, Florin, Culura Vinča, fazele C şi D, în Banat, în Cultura Vinča în România, Timișoara, 1991 [Publicaţie]
5. Drașovean, Florin, Cultura Vinča târzie (faza C) în Banat, Timișoara, 1996, 46, 113 [Publicaţie]
6. Jongsma, Tina; Greenfield, Haskel, The Vertebrate Fauna from Middle and Late Neolithic from Sânandrei, SW Romania, 1992, The Vinča Culture. Its Role and Cultural Connections, Timi;oara, 1996, 295-296 [Publicaţie]
7. Ciobotaru, Dan, O statuetă descoperită la Sânandrei, capodoperă a artei neolitice, AnB(SN), 3, 1993, 94-96 [Publicaţie]
8. Bejan, Adrian, Banatul în secolele IV-XII, Timișoara, 1995, 80 [Publicaţie]
9. Mare, Mircea, Banatul între secolele IV-IX, Timișoara, 2004, 123-125 [Publicaţie]
10. Muntean, Marius, Muntean, Carmen, Studiu antropologic și de ritual funerar asupra unor schelete provenite de la Sânandrei (jud. Timiș), datate în sec. VII-VIII, AnB, S. N., 9, 2002, 265-279 [Publicaţie]
11. Marţiş, Florentina, Studiul traseologic al materialului litic cioplit din aşezarea neolitică de la Sânandrei (jud. Timiş), PB, 1, 2002, 77-84 [Publicaţie]
12. Marţiş, Florentina, Popescu, Octavian, Uneltele de piatră şlefuită din locuirile neolitice de la Hodoni (jud. Timiş), Analele Banatului (SN), 10-11, 1, 2002-2003, 21-44 [Publicaţie]
13. Rogozea, Octavian, Cristian, Noi puncte arheologice situate în hotarele localităților Timișoara și Sânandrei (jud. Timiș), Arheovest, I, 2013, 119-134 [Publicaţie]