Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   158662.01
Name   Situl arheologic de la Sânandrei - Oxenbrickel (Sânandei 4)
County   Timiş
Commune   Sânandrei
City/Town/Village   Sânandrei
Place   Oxenbrickel (Ocsabrickel, Ocsăplaţ, Ocsaplaţ)
Landmark   Situl arheologic se află poziţionat în marginea de sud a localităţii Sânandrei, în hotar, la 500 m SE de sat.
Land utility   stână
Site Class   tell
Site Type   Aşezare
Description   Aşezarea se află din punct de vedere arheologic în Câmpia Beregsăului, speculând un areal delimitat, în vechime, din trei părţi de Pârâul Niarad. Astăzi cursul de apă este îndiguit, situl aflându-se într-un belciug al pârâului. Morfologic terenul se constituie într-o zonă uşor mai înaltă faţă de cel aflat la sud, dominând astfel acest areal. În imediata apropiete, spre nord, constatăm realităţi geografice care ţin mai cu seamă de formele înalte de relief ale Câmpiei Vingăi. Altiturinile
absolute cresc pe direcţia S-N, astfel în jurul sitului întâlnim valori cuprinse între 90 şi 100 m. În sine, obiectivul arheologic se constituie într-o movilă de pământ artificială rezultată în urma locuirii succesive a aceluiaşi loc pe o perioadă îndelungată de timp.
Site Surface   3,5 ha.
Last record update   27.10.2020
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Neolitic târziu Vinča / C      
Aşezare  Neolitic Foeni      
Aşezare  Neolitic Tisa      
Aşezare  Epoca fierului La Tène      
Necropolă  Epoca medievală timpurie (sec. VIII-IX)        
Aşezare  Neolitic dezvoltat Banatului      
 
Research
 
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 1992-2012

     

Bibliography
1. Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1995, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1996, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=321 [Publicaţie] (site record source)
2. Luca, Sabin Adrian, Descoperire arheologice din Banatul Românesc, Sibiu, 2006, 225 [Publicaţie]
3. Micle, Dorel; Bunoiu, Victor, Studiu de fundamentare pentru definirea, instituirea şi delimitarea zonelor protejate care cuprind patrimoniu arheologic comuna Sânandrei, județul Timiș - perimetrul "Sânandrei - P.U.G", 2019, 24-27 [PUG]
4. Drașovean, Florin, Culura Vinča, fazele C şi D, în Banat, în Cultura Vinča în România, Timișoara, 1991 [Publicaţie]
5. Drașovean, Florin, Cultura Vinča târzie (faza C) în Banat, Timișoara, 1996, 46, 113 [Publicaţie]
6. Jongsma, Tina; Greenfield, Haskel, The Vertebrate Fauna from Middle and Late Neolithic from Sânandrei, SW Romania, 1992, The Vinča Culture. Its Role and Cultural Connections, Timi;oara, 1996, 295-296 [Publicaţie]
7. Ciobotaru, Dan, O statuetă descoperită la Sânandrei, capodoperă a artei neolitice, AnB(SN), 3, 1993, 94-96 [Publicaţie]
8. Bejan, Adrian, Banatul în secolele IV-XII, Timișoara, 1995, 80 [Publicaţie]
9. Mare, Mircea, Banatul între secolele IV-IX, Timișoara, 2004, 123-125 [Publicaţie]
10. Muntean, Marius, Muntean, Carmen, Studiu antropologic și de ritual funerar asupra unor schelete provenite de la Sânandrei (jud. Timiș), datate în sec. VII-VIII, AnB, S. N., 9, 2002, 265-279 [Publicaţie]
11. Marţiş, Florentina, Studiul traseologic al materialului litic cioplit din aşezarea neolitică de la Sânandrei (jud. Timiş), PB, 1, 2002, 77-84 [Publicaţie]
12. Marţiş, Florentina, Popescu, Octavian, Uneltele de piatră şlefuită din locuirile neolitice de la Hodoni (jud. Timiş), Analele Banatului (SN), 10-11, 1, 2002-2003, 21-44 [Publicaţie]
13. Rogozea, Octavian, Cristian, Noi puncte arheologice situate în hotarele localităților Timișoara și Sânandrei (jud. Timiș), Arheovest, I, 2013, 119-134 [Publicaţie]
 
 
Scroll