Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   155537.04
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   TM-I-s-B-06083
Name   Aşezarea din epoca bronzului de la Sânnicolau Mare - Viile Promotor/ Via lui Fullajtár/ Obiectiv 3
County   Timiş
Commune   Oraş Sânnicolau Mare
City/Town/Village   Sânnicolau Mare
Place   Viile Promotor (Via lui Fullajtár/ Obiectiv 3)
Landmark   Situl se află la 950 m S-SE de biserica catolică din Sânnicolau Mare, la 680 m S de stadionul oraşului, la 1,1 km V de DN 6 Sânnicolau Mare - Lovrin şi la 615 m SE de versantul stâng al Pârâului Aranca.
Hydrographic landmark - name   Aranca
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   câmpie
Land utility   teren arabil şi zonă afectată de deşeuri industriale
Site Class   locuire civilă
Site Type   aşezare
Description   Din punct de vedere geografic, situl face parte din Câmpia Arancăi, subunitate a Câmpiei Mureşului Inferior, subunitate a Câmpiei de Vest. Topografic, situl este amplasat pe o terasă mai înaltă, poziţionată între un braţ fosil al Arancăi şi cursul activ al acestui pârâu. Aşezarea speculeză morfologia mai înaltă a terenului, pe laturile dinspre V, N şi
E aflându-se o ruptură de pantă care-i conferea o poziţie favorabilă
Notes   Starea de conservare a sitului este afectată grav de lucrările de îmbunătăţiri funciare şi hidroameliorative, cât şi de lucrările agricole anuale. Situl este, de asemenea, poluat cu reziduri de la fostele sere care au existat cândva aici.
Site Surface   16,5 ha
Human risk   Afectare parţială: 3 / 02.04.2021; Agricultură intensivă: 3 / 02.04.2021
Last record update   21.12.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare deschisă  Epoca bronzului (mileniul II a.Chr.)      
Aşezare deschisă  secolele II-IV p.Chr.        
Aşezare  Neolitic        
Aşezare  La Tène        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2007

* ABAGIU Alice
* BOLDIȘOR Ștefan
* VIDRA Lucian
* CÎNTAR Adrian
* MĂRUIA Liviu
* MICLE Dorel
Universitatea de Vest-Timișoara * *

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p.2222, poz.45 [Ordin MCC] (site record source)
3. Harta topografică a României, scara 1:25.000 [Referinţă cartografică]
4. Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Ardelean, M.; Stavilă, A.; Bolcu, L.; Borlea, O., Horak, P.; Timoc, C.; Floca, C.; Vidra, L., ArheoGIS. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş. Rezultatele cercetărilor de teren, BioFlux, Cluj-Napoca, 2011 [Publicaţie]
5. Gumă, Marian, Epoca bronzului în Banat. Orizonturi cronologice şi manifestări culturale, Timișoara, 1997, 29-30 [Publicaţie]
6. Medeleţ, Florin, O descoperire de factură avară de la Sânnicolau Mare (jud. Timiş), Analele Banatului. Serie Nouă. Muzeul Banatului. Timișoara, 6, Timișoara, 1998, 311 [Publicaţie]
7. Gogâltan, Florin, Bronzul timpuriu şi mijlociu în Banatul românesc şi pe cursul inferior al Mureşului, Timișoara, 1999, 107-108 [Publicaţie]
8. Floca, Cristian; Micle, Dorel; Hegyi, Alexandru, Sânnicolau Mare, întâlnirea dintre arheologie și dezvoltarea urbanistică, Patrimonium Banaticum, VIII, 2018, 157 [Publicaţie]
 
 
Scroll