Site Information
Location   Display on the map of Romania
RAN Code   91303.02
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   HD-II-m-A-03444
Name   Situl Bisericii Sf. Gheorghe, din Sânpetru (Csákó (magh.))
County   Hunedoara
Commune   Sântămăria-Orlea
City/Town/Village   Sânpetru
Site Class   structură de cult
Site Type   edificiu religios
Description   Are plan dreptunghiular, cu pinion triunghiular pe faţada vestică, cu absida pătrată boltită în cruce. Pictură murală, aflată sub tencuială, a fost parţial restaurată. Biserica nu a avut turn. Ferestrele sunt mici.
Notes   Biserica „Sf. Gheorghe" din sec. XIV se numără printre cele mai vechi monumente româneşti de zid păstrate în Transilvania. Săpăturile arheologice care au premers restaurarea bisericii au fost efectuate în 1975 şi completate în 1977.

Sit arheologic localizat aproximativ prin compararea Hărţii topografice a României 1:25 000 cu hărţile din Luca S. 2008, pg. 154.
State of preservation   bună / 19.01.2011
Natural hazards   Cutremur: 4 / 19.01.2011
Human risk   Demolare: 4 / 19.01.2011; Afectare parţială: 4 / 19.01.2011; Vandalism: 4 / 19.01.2011; Furturi: 4 / 19.01.2011
Ownership   privat
Owner   Parohia Ortodoxă Română Bărăşti
Last record update   17.01.2012
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca medievală dezvoltată (sf. sec. XIII-sec. XIV)    

Prima biserică a fost o construcţie de lemn din sec. XIII-XIV şi a avut hramul f. Apostol Petru.
Biserica de zid a fost ridicată între sec. XIV-prima jumătate a sec. XV şi aparţine tipului de edificiu cu navă şi altar dreptunghiular. Nava este acoperită cu un tavan simplu de lemn, iar altarul decroşat, cu o boltă în cruce fiind despărţit de navă printr-un arc frânt, fiind un exemplu caracteristic de interferenţă romanico-gotică. Sub acesta a fost ridicată ulterior tâmpla de zid.

S-au cercetat şi morminte, dintre care două în interiorul monumentului ( unul de secolele XIV-XV d. Chr şi altul de sfârşitul secolului XVI)

 
Biserică  Epoca medievală dezvoltată (sec. XV)    

Biserica de piatră a fost ridicată în sec. XV de către cnezii locali din Sânpetru. Ea avea o lungime de 14 m şi o lăţime de 6 m. Era alcătuită din navă (9x5.8m) şi altar (2.7x3.8 m). Altarul este acoperit cu o boltă de penetraţie cu muchii teşite. Între navă şi altar se află un arc frânt.

 
Cimitir  epoca medievală dezvoltată-epoca modernă (sec. XIV)    

Cercetările arheologice din interiorul si exteriorul bisericii efectuate în 1975 au dus la descoperirea a 8 morminte, 6 în afara bisericii şi 2 in interior. Dintre mormintele de la exterior două sunt anteriore bisericii de zid. Celelalte morminte sunt ulterioare ridicării bisericii de zid. Materialul arheologic găsit sunt un inel, care după factură şi decor poate fi datat în sec. XIV-XV, şi o monedă emisă de Maximilian II (1564-1576) pentru Ungaria. Ceramica este relativ variată şi cuprinde fragmente mai vechi databile în sec. XIV-XV, dar şi în sec. XVII, XVIII-XIX.

 
Biserică  Epoca medievală dezvoltată    

Biserica nouă de piatră, în faza II de construcţie, a suferit diverse transformări. Pe peretele de sud a fost amenajată intrarea şi portalul de sud, iar pe peretele de vest de asemenea s-a făcut un portal în zid, mai mare decât celălalt. Portalul de pe faţada de vest are formă de arc frânt tipic gotic. Altarul avea două ferestre mici, înguste, semicirculare amintind de arta romanică. Ele sunt singurele care n-au suferit modificări. Indiciile arheologice arată că interiorul a fost placat cu piatră, avea frescă, iar acoperişul era din şindrilă.

 
Biserică  Epoca medievală târzie (sec. XVIII)    

În secolul XVIII se intervine asupra frescelor, dar şi asupra a doi contraforţi masivi ai altarului care au fost ulterior eliminaţi.

 

Bibliography
1. Cantacuzino, Grigore I., Cercetări arheologice la biserica din Sânpetru (com. Sântămăria Orlea, jud. Hunedoara), Sargetia, XIII, 1977, 285-293 [Publicaţie] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, 2004, 1397, 444 [ordin MC]
3. Rusu, Adrian, Ctitori şi biserici din Ţara Haţegului până la 1700, Muzeului Sătmărean, Satu Mare, 1997, 303-309 [Publicaţie]
4. Greceanu, Eugenia, Date noi asupra bisericilor românești cu absidă dreptunghiulară din regiunea Hunedoara, Monumente Istorice. Studii și lucrări de restaurare, II, București, 1967, 159-160 [Publicaţie]
5. Popa, Radu, Țara Hațegului, 122, 238 [Publicaţie]
6. Drăguț, Vasile, Pictura murală din Transilvania, Bucureşti, 1970, 43 [Publicaţie]
7. Drăguț, Vasile, Vechi monumente hunedorene, Meridiane, Bucureşti, 1968, 29 [Publicaţie]
8. Luca, Sabin Adrian, Repertoriul arheologic al județului Hunedoara, Sibiu, 2008, 153 [Publicaţie]
 
 
Scroll