Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania *
RAN Code91241.03
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010HD-II-m-A-03445
NameSitul bisericii reformate medievale de la Sântămăria-Orlea
CountyHunedoara
CommuneSântămăria-Orlea
City/Town/VillageSântămăria-Orlea
LandmarkBiserica se află strada principală a satului, pe şoseaua ce duce spre Petroşani
Site Classstructură de cult/religioasă
Site Typebiserică
DescriptionAlcătuită dintr-o navă tăvănită, din turn pe faţada de vest şi un altar dreptunghiular boltit în cruce pe ogive, prezintă forme arhitectonice specifice tranziţiei de la romanic la goticul timpuriu. La interior se află un valoros ansamblu de pictură murală (1311 şi cca. 1400).
NotesBiserica fostă Reformată-Calvină Sântămărie Orlea, este printre cele mai vechi biserici din spaţiul românesc, fiind ridicată către sfârşitul sec. XIII (1280?). Biserica Reformată - Biserica Sf. Fecioară şi Sf. Treime - se numară printre cele mai vechi ctitorii româneşti, fiind ridicată din nou, în urma incursiunilor turceşti, de cnejii din familia Cândea în sec. XV, după ce primesc satul de la Iancu de Hunedoara. Lângă Biserica Reformată s-a descoperit un fundament de zid din blocuri de piatră, de factură romană (capelă de curte).Stilul construcţiei, pisania latină şi istoria localităţii în care există biserica, conduc la concluzia unei biserici parohiale de rit catolic destinată uneia dintre foarte puţinele aşezări de colonişti străini în Ţara Haţegului. Actualmente biserica funcţionează sporadic, ca loc de rugăciune al cultului calvin.

Sit arheologic localizat aproximativ prin compararea Hărţii topografice a României 1:25 000 cu hărţile din Luca S. 2008, pg. 154.
State of preservationmedie / 09.06.2011
Natural hazardsIncendii: 3 / 09.06.2011
Human riskAfectare parţială: 3 / 09.06.2011; Vandalism: 3 / 09.06.2011
Ownershipprivat
OwnerParohia reformată Haţeg
Last record update2.3.2012
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca medievală (sf. sec. XIII (1280))   Biserica veche de piatră a fost construită ca o biserică sală, tăvănită la interior (14,2x8.5 m) cu un altar aproximativ pătrat, cu bolţi ogivale în cruce şi un turn clopotniţă. La baza turnului şi pe latura de sud au fost construite două frumoase intrări cu ancadramente aparţinând stilului arhitectonic de trecere de la romanic la gotic. Biserica a fost integral pictată în 1311, aşa cum demonstrează o inscripţie pictată în limba latină cu litere gotice în stânga intrării de sud.  
Biserică  Epoca medievală (sec. XV)   Biserica nouă a fost reconstruită în sec. XV ca urmare a incursiunilor turceşti de la 1420. Soluţia salvatoare a fost donaţia satului, pană atunci proprietate regală, către familia Cândea din Râu de Mori, la 1447 în vremea lui Iancu de Hunedoara. În interior a fost adăugată o tribună încăpătoare sprijinită pe doi stâlpi. O altă intervenţie a fost la aceea dată, a unei noi ferestre gotice la turn. Tot atunci este repictată parţial biserica mai ales în zona altarului.  
Biserică  Epoca medievală târzie (sec. XVIII)   În urma incursiunii turceşti din anul 1788, biserica a suferit noi transformări. Lăcaşul de cult a continuat să funcţioneze ca o parohie reformată.  
Cimitir  Epoca medievală dezvoltată (sec. XVI)   În sec. XVI (1591) la Sântămărie Orlea se consemnează prezenţa unui cimitir.  

Bibliography
1. Rusu, Adrian, Ctitori şi biserici din Ţara Haţegului până la 1700, Muzeului Sătmărean, Satu Mare, 1997, 309-315 [Publicaţie]
2. Vătăşianu, Virgil, Studii de artă veche românească și universală, București, 1987, 22 [Publicaţie]
3. Popa, Radu, Țara Hațegului, 233-234 [Publicaţie]
4. Pagini de veche artă românească. Repertoriul picturilor murale medievale din România (sec. XIV-1450), V/1, Academiei, Bucureşti, 1985, 70, 201-203, 210-211, 219 [Publicaţie]
5. Luca, Sabin Adrian, Repertoriul arheologic al județului Hunedoara, Sibiu, 2008, 155 [Publicaţie] (site record source)