Site Information
Location   Display on the map of Romania
RAN Code   161188.03
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   TL-I-s-B-05898
Name   Situl arheologic de la Sarichioi - Dealul Bursuci
County   Tulcea
Commune   Sarichioi
City/Town/Village   Sarichioi
Place   Dealul Bursuci
Landmark   la limita de S a intravilanului, spre Enisala, pe dealul Bursuci
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Notes   zonă protejată
Site Surface   0, 8 ha
Last record update   22.12.2009
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  Neolitic mijlociu Boian     TL-I-m-B-05898.07 
aşezare  Eneolitic Gumelniţa     TL-I-m-B-05898.06 
aşezare  Epoca bronzului târziu Noua     TL-I-m-B-05898.05 
aşezare  Hallstatt timpuriu Babadag     TL-I-m-B-05898.04 
aşezare  La Tène (sec. IV - II a. Chr.) geto-dacică     TL-I-m-B-05898.03 
aşezare  Epoca medievală timpurie (sec. X-XI) neprecizată     TL-I-m-B-05898.02 
aşezare  Epoca medievală (sec. XIV-XV) neprecizată     TL-I-m-B-05898.01 

Bibliography
1. Lista monumentelor istorice 2004, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, 2004, p. 2277, poz. 353-360 [ordin MC]
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
3. Irimia, Mihai, Date noi privind aşezările getice din Dobrogea în a doua epocă a fierului, Pontica, 13, Constanţa, 1980, p. 66-118 [Publicaţie] (site record source)
4. Oberländer-Târnoveanu, Ernest, Aspecte ale circulaţiei monetare greceşti în Dobrogea de Nord (sec. VI î.e.n - I e.n),, Pontica, 9, Constanţa, 1978, p. 59-87. [Publicaţie] (site record source)
 
 
Scroll