Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   160859.02
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   TL-I-s-B-05910
Name   Tumul de la Satu Nou - Dealul Denistepe/ MB 54
County   Tulcea
Commune   Mihai Bravu
City/Town/Village   Satu Nou
Place   Dealul Denistepe/ MB 54
Landmark   Tumulul se află la cca. 450 m N de localitatea Satu Nou şi la cca. 200 m N de situl MB 53.
Land utility   agricultură
Site Class   descoperire funerară
Site Type   tumul
Notes   Situl face parte, probabil, dintr-un grup de şapte movile funerare menţionate în LMI, în prezent putând fi observate şase dintre acestea.
Date of discovery   2015
State of preservation   precară / 11.04.2019
Human risk   Agricultură intensivă: 4 / 11.04.2019
Last record update   22.04.2019
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Tumul  necunoscută neprecizată      
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2015

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" Tulcea IACOB Mihaela
PARASCHIV Dorel

Bibliography
1. Lista monumentelor istorice 2004, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, III, 2004, 2278, poziția 372, https://patrimoniu.ro/images/lmi-2004/lista-monumentelor-istorice-2004.pdf [ordin MC]
2. Direcția Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991, 17, poziția A 0206, https://patrimoniu.ro/images/lmi-old/lmi-tulcea-1991.pdf [Proiect LMI] (site record source)
3. Iacob, Mihaela; Paraschiv, Dorel; Panait, Valentin; Titov, Iuliana; Chiselev, Alexandru; Papa, Elena; Petrescu, Mihai; Cuzic, Viorel; Dinu, Cristina, Studiu istoric, comuna Mihai Bravu, județul Tulcea, 2015, 36 [studiu istoric]
 
 
Scroll