Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania *
RAN Code62510.03
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010CT-I-m-A-02743.04
NameSitul arheologic de la Satu Nou - Vadu Vacilor
CountyConstanţa
CommuneOltina
City/Town/VillageSatu Nou
PlaceVadu Vacilor
LandmarkSitul se află pe malul drept al Dunării, respectiv pe malul de nord al lacului Oltina, pe un platou triunghiular - prelungire a Dealului Nichita - pe versantul vestic al văii care dă şi numele local al obiectivului. Este situat la numai circa 800 m spre vest, în amonte de dava getică de la "Valea lui Voicu" şi la circa 2-2,5 km în aval de aşezarea getică şi romană Sucidava de la Izvoarele (punctul "La Tablă-Kale Gherghi").
Hydrographic landmark - nameOltina; Dunărea
Hydrographic landmark - typelac; fluviu
Geomorphologyplatou
Site Classlocuire civilă
Site Typeaşezare fortificată
DescriptionPlatoul pe care se află aşezarea, orientat SV-NE, are o lungime de circa 500-600 m şi o lăţime maximă, la capătul de sud-vest, de circa 150-180 m. În urma cercetărilor de suprafaţă efectuate în mod repetat s-a observat că locuirea getică ocupă aproximativ 2/3 din platou, anume vârful "triunghiului" (sectorul dinspre N-NE). Zona locuirii antice este delimitată în teren şi de sistemul de fortificaţie, deoarece materialul arheologic se împuţinează considerabil la V-SV de val.
NotesO mare parte a aşezării a fost distrusă de
alunecările de teren şi de surpările repetate ale malurilor, mai ales spre Dunăre şi spre vârful platoului, ca şi pe latura sa de E-NE, spre viroagă. Terenul a suferit modificări şi în contextul terasărilor şi împăduririlor din anii 1980-1981.
State of preservationgrav afectat / 24.07.2020
Natural hazardsAlunecări de teren: 4 / 24.07.2020
Human riskAfectare parţială: 3 / 24.07.2020; Agricultură intensivă: 4 / 24.07.2020
Last record update24.07.2020
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Documentary attestation Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
Aşezare fortificată  La Tène (sfârşitul sec. III a.Chr. - începutul sec. I a.Chr.) getică Din sistemul defensiv al aşezării s-a observat prin anii 1983-1990, la suprafaţa terenului, valul de apărare consolidat cu pietre, afectat în mare măsură de lucrările agricole repetate şi de terasările pentru împădurire amintite. Înălţimea valului, care bara transversal platoul, aproximativ pe direcţia NV-SE, nu depăşea - în zonele în care se mai păstra -0,60-0,70 m. Aveolarea lină a terenului în apropierea valului (spre exterior) sugera existenţa posibilă a şanţului, astăzi complet colmatat. Datorită lucrărilor mecanice repetate de întreţinere a pădurii şi creşterii vegetaţiei, în multe sectoare sub forma unor hăţişuri greu de străbătut, în ultimii ani valul amintit nu a mai putut fi identificat în teren. Săpăturile arheologice au făcut posibile identificarea şi cercetarea (uneori doar parţială) a câtorva complexe arheologice: un bordei, un cuptor şi 13 gropi. Resturi de vetre (inclusiv ornamentate) au mai apărut în timpul săpăturii, dovedind faptul că locuirea era mai complexă, realitate sugerată şi de bogăţia relativă a materialului arheologic.  
Aşezare  Hallstatt Babadag Au fost identificate materiale ceramice hallstattiene de tip Babadag.  
 
Research:
  Research Type Research Year Campaign number Observations Persons Institutions
1. cercetare sistematică 2005
Name Forename Role
CONOVICI Niculae
GANCIU PETCU Anca
IRIMIA Mihai
   
2. cercetare sistematică 2003
Name Forename Role
CONOVICI Nicolae
GANCIU PETCU Anca
IRIMIA Mihai
   
3. periegheză 1978-1984
Name Forename Role
MUNTEANU Ion 1
OPREA Vasile 1
   

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis /16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/ 2004, vol. II, București, 2004, p. 967-968, poz. 405, 409 [Ordin MCC] (site record source)
3. Irimia, Mihai, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3494 [Publicaţie] (site record source)
4. Conovici, Nicolae, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2003, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2004, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=2341 [Publicaţie] (site record source)
5. Matei, Cristian, Consideraţii privind raportul dintre Classis Flavia Moesica şi fortificaţiile limesului roman de la Dunărea de Jos (sec. I-VI), Pontica, XXIV, Constanţa, 1991, 148 [Publicaţie] (site record source)
6. Irimia, Mihai; Conovici, Niculae; Ganciu, Anca, Sondajul arheologic de la Satu Nou - " Vadu Vacilor" (corn. Oltina, jud. Constanţa), Ex Ponto, Constanța, 2011 [Publicaţie]
7. Munteanu, Ion; Oprea, Vasile, 2012 [Fişă de sit]