Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   11851.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   AR-I-s-A-00450
Name   Situl arheologic de la Săvârşin - Dealul Cetăţuia (Cetăţuia)
County   Arad
Commune   Săvârşin
City/Town/Village   Săvârşin
Place   Dealul Cetăţuia (Dealul de Zahăr, Czukorhegy)
Landmark   Situl se află în marginea de S a satului, între şoseaua Arad - Deva şi CF Arad - Deva, la 500 m N de Mureş
Hydrographic landmark - name   Mureş, Vâneşu
Hydrographic landmark - type   pârâu
Site Class   locuire civilă
Site Type   aşezare şi necropolă
Description   Situl ”îmbracă” practic dealul „”Cetăţuia” (”Cetăţeaua” sau ”Czukorhegy”), un mamelon situat la limita sudică a masivului Highiş – Drocea, mărginit de pâraiele Troaş (la est) şi Vineşti (la vest) şi de râul Mureş, al cărui curs actual se află la 500 m sud. Dealul are înălţimea maximă de 246 m, o lungime de circa un kilometru, o lăţime maximă de 200 m şi este orientat ENE – VSV. La nord, dealul este mărginit de o fostă vale a pârâului Troaş, lungă de circa 1 km, cu o altitudine maximă de 164 m, cu 6 – 7 m mais sus decât lunca Mureşului. În urma procesului de eroziune care a continuat să adâncească actuala vale a Troaşului, vechiul curs a rămas ca o vale suspendată, lipsită de apă curgătoare, pe care s-a dezvoltat localitatea Săvârşin
Site Surface   5.600 mp
State of preservation   precară / 12.11.2007
Human risk   Afectare parţială: 3 / 12.11.2007
Ownership   privat
Owner   Domeniul Regal Săvârşin
Last record update   25.03.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu Coţofeni      
Aşezare  Epoca bronzului neprecizată     AR-I-m-A-00450.03 
Aşezare  Hallstatt neprecizată      
Aşezare  La Tène (sec. IV a. Chr. - sec. II p. Chr.) geto-dacică  

Aşezarea, situată la poalele dealului, a parcurs mai multe faze evolutive. La începutul secolului IV î.d.Hr., pe malul nordic al Mureşului (albia râului se află astăzi cu 500 de m mai la sud), s-a înfiripat o aşezare compusă din locuinţe tip bordei. Alături se afla necropola de incineraţie. Faza II poate fi datată în perioada secolelor III - II î.d.Hr. Pe parcursul ei, aşezarea s-a întins spre nord-est cuprinzând locuinţe semiadâncite şi de suprafaţă, iar în zona de sud-est a funcţionat un atelier metalurgic. Faza III corespunde maximei întinderi a aşezării care acum înconjoară dealul. Locuinţe de suprafaţă sunt amenajate şi pe terase artificiale, tăiate în pantele dealului. La limita dintre fazele II şi III se situează construirea platformelor de piatră din zona sud-estică a aşezării.
Locuinţele identificate în aşezare sunt de trei tipuri: bordeie, semiadâncite şi de suprafaţă. Bordeiele (8 au fost dezvelite) sunt specifice fazei I. Ele sunt de formă rectangulară şi au pereţii uşor curbaţi spre exterior. Adâncimea lor nu depăşeşte - 1,25 m iar suprafaţa locuită este de 2,5 x 3 m, în medie. Locuinţele semiadâncite nu pătrund mai mult de 0,5 m în pământ. Ele sunt de formă rectangulară având dimensiunile medii de 2,75 x 2,20 m. Acest tip de locuinţe pare să fi fost cel mai răspândit, el putând fi întâlnit în ultimele două faze ale aşezării. Locuinţele de suprafaţă sunt caracteristice fazei a III-a. Ele sunt de formă rectangulară, au dimensiuni medii de 3,5 x 4, 75 m, podini lutuite şi vetre de foc. Au fost surprinse urmele structurii de rezistenţă a pereţilor, respectiv urme de stâlpi în colţuri şi pe laturile lungi ale locuinţelor. În faza finală au fost amenajate mai multe “etaje” de terase artificiale în panta dealului, pe acestea s-au construit exclusiv locuinţe de suprafaţă. Nu au fost identificate locuinţe cu mai mult de o încăpere.

AR-I-m-A-00450.01 
necropola de incineraţie  La Tène (sec. IV-II a. Chr.)        
Fortificaţie  La Tène (sec. II a. Chr. - sec. II p. Chr.) geto-dacică  

Fortificaţia aparţine tipului “promontoriu barat”, un val de pământ şi un şanţ (lăţime păstrată - 2 m, adâncime păstrată - 0, 8 m) împiedicând accesul de pe latura de est, unde panta este mai lină. Blocurile de piatră, sumar fasonate, descoperite pe această pantă, ar putea proveni din paramentul exterior al unui zid de incintă. Pantele de pe celelalte laturi fiind foarte abrupte, s-a renunţat la fortificarea suplimentară a platoului înspre sud, vest şi nord.
În interiorul

În interiorul fortificaţiei, au fost identificate două niveluri de locuire dacice a căror grosime variază între 0,4 şi 0,6 m. Celui de-al doilea nivel, mai bine păstrat, îi aparţin două locuinţe de suprafaţă. Urme de arsură apar în ambele niveluri; în stratul mai recent, ele apar uneori compact, sub formă de lentile groase de 15 - 20 cm cuprinzând lemn carbonizat, cenuşă, chirpic ars. Relativa sărăcie a materialului arheologic cât şi grosimea redusă a stratului de locuire indică o folosire temporară a fortificaţiei care cronologic se încadrează între secolele II î. d.Hr. şi începutul sec. II d. Hr.

AR-I-m-A-00450.02 
necropola  Epoca medievală timpurie (sec. XI-XIV) neprecizată      
Aşezare  Epoca medievală (sec. XIII) neprecizată      
 
Research
 
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 2006

* SÎRBU Valeriu
* HUREZAN George Pascu
* HUGEL Peter
CM Arad * *
M Brăila * *
2. cercetare sistematică 2001

* BARBU Mircea
CM Arad * *
3. cercetare sistematică 1999

     
4. cercetare sistematică 1998

* BARBU Mircea
* HÜGEL Peter
CM Arad * *
5. cercetare sistematică 1996

* BARBU Mircea
* HUGEL Peter
Complexul Muzeal Arad * *
6. cercetare sistematică 1995

* BORONEANŢ Vasile
* BARBU Mircea
* HÜGEL Peter
* HUREZAN George Pascu
CM Arad * *
MM Bucureşti * *
7. cercetare sistematică 1994

* BORONEANŢ Vasile
* BARBU Mircea
* HÜGEL Peter
* HUREZAN Pascu George
CM Arad * *
MM Bucureşti * *

Bibliography
1. Hügel, Peter, Repertoriul arheologic al Mureşului inferior. I. Judeţul Arad, Timişoara, 1999 [Publicaţie]
2. Barbu, Mircea, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1994, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1995, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=113 [Publicaţie] (site record source)
3. Barbu, Mircea, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1996, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1997, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=350&d=Savarsin-Arad-Cetatuia-Dealul-Cetatuia-1996 [Publicaţie] (site record source)
4. Barbu, Mircea, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1998, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1999, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1695 [Publicaţie] (site record source)
5. Barbu, Mircea, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1995, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1996, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=173 [Publicaţie] (site record source)
6. Hügel, Peter, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3973 [Publicaţie] (site record source)
7. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
8. Barbu, Mircea, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, 281-282, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1494 [Publicaţie] (site record source)
9. Hügel, Peter, Săvârşin - Dealul Cetăţuia, 2006 [Fişă tehnică] (site record source)
10. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 62-63, poz. 74-77 [Ordin MCC] (site record source)
11. Hügel, Peter, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008 - VALACHICA XXI-XXII, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală și Complexul Național Muzeal "Curtea Domnească" Târgoviște, Bucureşti, 2009, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4074&d=Savarsin-Arad-Cetatuie-2008 [Publicaţie]
12. Hügel, Peter, 2007 [raport de cercetare preventivă]
13. Hügel, Peter; Bodó, Cristina; El Susi, Georgeta; Pascu Hurezan, George; Sava, Victor; Sîrbu, Valeriu, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2009, XLIV, Muzeul Naţional de Istorie a României, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4373&d=Savarsin-Arad-Cetatuie-2009 [Publicaţie]
14. Hügel, Peter, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010, Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2011, 125, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4590&d=Savarsin-Arad-Cetatuie-2010 [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll