Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   104984.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   GR-I-s-B-14827
Name   Situl arheologic de la Schitu - La conac
County   Giurgiu
Commune   Schitu
City/Town/Village   Schitu
Place   La conac
Landmark   Situl se află la marginea de NNV a satului, lângă fostele magazii CAP, la S de râul Câlniştea.
Hydrographic landmark - name   Câlniştea
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   terasă
Land utility   agricultură
Site Class   locuire civilă
Site Type   aşezare
Description   Au fost descoperite şi cercetate urme de locuire semnificative din epoca bronzului şi epoca La Tene. În periegheză au apărut şi fragmente ceramice din secolul al IV-lea p. Chr., cultura Sântana de Mureş
Site Surface   1,5 ha
Ownership   privat
Last record update   20.03.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu Glina  

Au fost descoperite cinci locuinţe, 2 vetre de foc şi 2 gropi menajere. Ceramica cuprinde vase bitronconice şi piriforme, decorate cu proeminenţe şi brâuri alveolare. Au fost descoperite şi topoare din piatră şi unelte din os şi corn.

GR-I-m-B-14827.03 
Aşezare  La Tène (sec. III - I a. Chr.) geto-dacică  

Au fost cercetate două locuinţe de suprafaţă, o vatră de foc şi o groapă menajeră. Materialul ceramic a permis încadrarea conologică a aşezării în perioada secolelor III-I a. Chr.

GR-I-m-B-14827.02 
Aşezare  Epoca migraţiilor (sec. IV p. Chr.) Sântana de Mureş - Cerneahov     GR-I-m-B-14827.01 
Aşezare  Neolitic mijlociu Boian      
Aşezare  Epoca bronzului mijlociu Tei      
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 1990

Muzeul Județean "Teohari Antonescu" Giurgiu POPA Traian
BARBU Vasile
Institutul Român de Tracologie, Bucureşti SCHUSTER Christian

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p. 1239, poz. 179-182 [Ordin MCC] (site record source)
3. Schuster, Cristian; Popa, Traian, Cercetări privind epoca bronzului în judeţul Giurgiu (invesigaţiile din anii 1986-1994), Buletinul muzeului judeţean "Teohari Antonescu" Giurgiu, 1, 1995, 20-54 [Publicaţie]
4. Popa, Traian, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 1983 - 1992, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, 1993, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=718&d=Schitu-Giurgiu-La-Conac-Gura-Despei-La-Vie-1983--1992 [Publicaţie]
 
 
Scroll