Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   158056.14
Name   Aşezarea eneolitică de la Seceani - Odăile lui Cleman
County   Timiş
Commune   Orţişoara
City/Town/Village   Seceani
Place   Odăile lui Cleman
Landmark   Situl se află la cca 1,67 km V-SV de biserica Sfântul Nicolae din Seceani, la cca 870 m E de A1 şi la cca 330 m N de DJ 693 Orţişoara-Seceani, la aproximativ 2,29 km NE de pârâul Caran.
Hydrographic landmark - name   Caran
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   grind
Land utility   agricultură
Site Class   locuire civilă
Site Type   aşezare deschisă
Notes   Pe toate cele trei ridicări topografice se poate observa faptul că zona sitului este utilizată pentru agricultură, pe niciuna dintre hărţi zona neavând un toponim. Pe planurile directoare de tragere, în zona sitului este marcată o livadă, cu toponimul Odăile lui Cleman. În 2020, cu ocazia întocmirii unui PUZ, s-a efectuat o evaluare teoretică şi un diagnostic intruziv, ambele relevând existenţa unei aşezări eneolitice în nordul perimetrului cercetat.
Date of discovery   2020
Site Surface   0,19 ha
State of preservation   bună / 25.05.2021
Human risk   Afectare parţială: 2 / 25.05.2021
Ownership   privată
Last record update   25.05.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  Eneolitic Baden  

 
 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. diagnoză 2020 Universitatea de Vest TimișoaraROGOZEA Octavian

Bibliography
1. Bertea, Sofia, 2021 [Fişă de sit] (site record source)
2. Rogozea, Octavian, Raport de evaluare arheologică teoretică pentru terenul înscris în CF 109180, 109170, com. Orțișoara, înregistrat la DJC Timiș cu nr. 1214/14.04.2020 [Raport]
3. Rogozea, Octavian, Raport de diagnostic arheologic invaziv pentru perimetrul „PUZ – Zonă servicii și comerț, com. Orțișoara, jud. Timiș, CF 109180, 109170, beneficiar S.C. MALEX THOR S.R.L. [Raport]