Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   12411.23
Name   Varniţa de la Şiştovăţ - Valea Radoviţ
County   Arad
Commune   Şiştarovăţ
City/Town/Village   Şiştarovăţ
Place   Valea Radoviţ
Landmark   obiectivul arheologic se află la 1,89 km NNV de biserica ortodoxă din Şiştarovăţ; la 120 m E de DJ 572 Şiştarovăţ – Lipova; la 4,9 km SSE de biserica ortodoxă din Băile Lipova şi la 120 m SE de versantul stâng al Pârâului Valea Radoviţ.
Hydrographic landmark - name   Valea Radoviţ
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   Deal
Land utility   Păşune
Site Class   componente construcţie
Site Type   Varniţă
Description   obiectivul este amplasat pe latura de N (cea dinspre Valea Radoviţului) a unui promontoriu proeminent, generat de confluenţa văii sus-amintite cu Pârâul Valea Şiştarovăţului. Este amplasat pe o coastă, cu o accentuată înclinare a pantei şi a fost scos la lumină de o nivelare a terenului, efectuată cu buldozerul, în toamna anului 2009. Pe o suprafaţă de câţiva zeci de m2 sunt vizibile substructurile unor construcţii incendiate, cât şi o cantitate importantă de var, asociată cu ceramică medieval târzie. După spusele localnicilor, în acest areal ar fi fost până acum cca. 100 de ani locul unor cuptoare de ars varul. Afirmaţia pare foarte plauzibilă, în condiţiile în care în teren au fost regăsite urme importante de var, iar în preajmă se află şi izvoare permanente, atât de coastă, cât şi în talvegul Văii Radoviţului. Calcarul pentru producerea de var provenea, probabil, din aflorimentele ieşite la zi în hotarul localităţii Varniţa.
Discoverer   Liviu Măruia, Oana Borlea, Lavinia Bolcu, Ioan Vedrilă
Date of discovery   2009
State of preservation   medie / 03.05.2016
Human risk   Afectare parţială: 3 / 03.05.2016
Last record update   03.05.2016
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Varniţă  Epoca medievală târzie        
Varniţă  Epoca modernă (sec. XIX)        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2009

* MĂRUIA Liviu
* BORLEA Oana
* BOLCU Lavinia
* VEDRILĂ Ioan
U Timişoara * *

Bibliography
1. Măruia; Liviu, 2009 [Fişă de sit] (site record source)
 
 
Scroll