Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   105179.03
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   IF-II-a-A-15312
Name   Ansamblul mânăstirii Snagov
County   Ilfov
Commune   Snagov
City/Town/Village   Snagov
Landmark   Mănăstirea se află pe o insulă din lacul Snagov, aproape de malul nordic, între satele Siliştea Snagovului şi Snagov.
Hydrographic landmark - name   Snagov
Hydrographic landmark - type   lac
Geomorphology   insulă
Site Class   structură de cult; descoperire funerară; locuire
Site Type   edificiu religios; necropolă; aşezare
Description   Situl cuprinde teritoriul de pe insula unde s-a construit începând cu secolul XIV aşezarea mânăstirească Snagov. Cercetările arheologice au pus în evidenţă etapele lăcaşului de cult în epoca medievală, necropola mânăstirii precum şi locuiri anterioare din epoca bronzului şi a doua epocă a fierului.
Last record update   24.01.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca medievală (sec. XIV)    

Biserica mânăstirii, a cărei construcţie este atribută lui Neagoe Basarab, este construită în stil bizantin având elemente decorative în stil românesc. Biserica actuală a fost ridicată pe fundaţiile unei biserici mai vechi, în mare parte în interiorul ei, cu o decalare spre vest. Fundaţiile ei laterale sunt în mare parte alipite celor vechi, a căror latură vestică o intersectează; în dreptul absidelor, între fundaţiile celor două edificii există un spaţiu de 1,46 m la E şi 0,50 - 0,70 m la S şi N. Vechea biserică avea trei abside.

Prima biserică a mânăstirii Snagov - atestată documentar în timpul lui Mircea cel Bătrân şi a cărei datare coboară, după materialele numismatice descoperite în 1933, în a doua jumătate a sec. XV - avea un plan care a servit de model, într-o anumită măsură, bisericii ridicate în prima parte a sec. XVI.

 
Biserică paraclis  Epoca medievală (sec. XV)    

Biserica paraclis cu hramul Bunei Vestiri a fost ridicată de Vladislav al II-lea la 1453, la sud de biserica mare, a fost distrusă probabil pe la 1600.

 
Necropolă  Epoca medievală - epoca modernă (Sec. XIV-XIX)    

Au fost cercetate în 1933 mai multe morminte datate cu ajutorul monedelor din inventar începând cu perioada domniei lui Mircea cel Bătrân până la cea a lui Carol I. Cercetările au acoperit zona din jurul bisericii dar şi înmormântările din interioarul bisericii. Mormintele din interior au mai fost investigate în 1906, dar nu s-a păstrat niciun raport. O parte a acestor morminte fusese jefuită.

 
Aşezare  Epoca bronzului târziu Glina / III      
Necropolă  La Tène (Sec. I a. Chr.)    

Au fost cercetate de Dinu V. Rosetti în perioada interbelică morminte de incineraţie din perioada La Tène datat prin monede romane şi vase ceramice.

 
Aşezare  La Tène (Sec. I a.Chr.)    

Au fost cercetate de Dinu V. Rosetti în perioada interbelică gropi de bordeie cu inventar specific.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare preventivă 2014-2015

Institutul Național al Patrimoniului LUPU Emil
BĂTRÎNA MILENCOVICI Adrian Corneliu
BALDOVIN Nicoleta
BULEI Agata
2. cercetare sistematică 1996

Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti CANTACUZINO Gheorghe I.
3. cercetare sistematică 1933

Muzeul Municipiului București ROSETTI Dinu V.

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p.1632, poz.672 [Ordin MCC] (site record source)
2. Cantacuzino, Gheorghe, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 1996, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1997, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=431&d=Snagov-Ilfov-1996 [Publicaţie] (site record source)
3. Rosetti, Dinu V., Săpăturile arheologice de la Snagov, Publicaţiile Muzeului Municipiului Bucureşti, 1935, 5-52, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=113272-sapaturile-arheologice-de-la-snagov--publicatiile-muzeului-municipiului-bucuresti--ii-1935 [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll