Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   49634.10
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   BZ-II-a-A-02483
Name   Ansamblul bisericii cu hramul "Sf. Dumitru" şi "Sf. Împăraţi" de la Stâlpu - Buzău
County   Buzău
Commune   Stâlpu
City/Town/Village   Stâlpu
Address   774, Comuna Stâlpu
Landmark   Biserica se află la 123m de Primaria Stâlpu.
Hydrographic landmark - name   Buzău
Hydrographic landmark - type   râu
Site Class   structură de cult/religioasă
Site Type   biserică
Last record update   21.12.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca medievală dezvoltată (sec.XVII) neprecizată  

Biserica a fost ctitorită prima oară în 1650, cu două şiruri de firide, despărţite printr-un ciubuc împletit. Ctitorii sunt reprezentaţi în picturi, aceştia fiind grupaţi în categorii. Chipurile femeilor în partea dreaptă, reprezentându-le pe Maria, Ilinca, cu optisprezece copii, sub chipul sfântului Eufrosin. În stânga se află jupânul Dima. Conform unui grafit datat „26 Februar 7241” (1733), lăcaşul ar fi fost ridicat în acest an. În secolul al XIX-lea, Ghica Căciula Mare, zis şi Stâlpeanu, a refăcut biserica. Ansamblul actual este alcătuit dintr-un zid de incintă (construit din casete de cărămizi şi bolovani de râu), o turlă-clopotniţă pe latura de V şi biserica, aflată în partea central-nordică.
Istoriografia de până acum considera ansamblul ca fiind o ctitorie mai puţin cunoscută a spătarului Mihai Cantacuzino, realizată în anul 1689. Atribuirea s-a făcut pe baza tabloului votiv (ce-l înfăţişează pe spătar şi o parte a familiei sale), iar datarea pe baza unui document din 18 martie 1689, reprezentând o ofertă a lui Alexea Rusu catre pârcalabul Vâlcu Leicoiu, de a realiza o biserică din lemn în satul Stâlpu, la cererea spătarului Mihai Cantacuzino. Prin urmare, s-a considerat că Vâlcu Leicoiu era un boier din casa spatarului şi că acesta din urmă a renunţat la construirea unei biserici de lemn, în favoarea celei actuale. Pe baza unui alt document din 1710, s-a considerat că la Stâlpu, odată cu biserica ar fi fost ridicată şi o reşedinţă boierească (casă sau conac), pe care spătarul a folosit-o cu intermitenţă.În cursul sec. XIX biserica şi-a pierdut pridvorul şi turla-clopotniţă de pe nartex, iar peste portretul ctitorului a fost pictat chipul unui boier Damian. O clădire cu parter, aflată în colţul de S-E al incintei, a fost demolată înainte de primul razboi mondial, iar între anii 1936-1938 a fost realizată o restaurare, în urma căreia a fost reabilitată pictura iniţială, a fost construit un nou pridvor şi o turlă pe naos. Tot atunci, a fost construit turnul-clopotniţă actual.

A fost determinată stratigrafic existenţa a două niveluri de locuire, anterioare bisericii cantacuzine.

BZ-II-m-A-02483.01 
Turn clopotniţă  Epoca medievală dezvoltată (sec.XVII) neprecizată     BZ-II-m-A-02483.02 
Zid de incintă  Epoca medievală dezvoltată (sec.XVII) neprecizată     BZ-II-m-A-02483.03 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare de salvare 2001

* BIOTEZ Aurel Ion
* LUPU Emil
SC Abral Artproduct SRL * *
AXEL IMPECO SRL * *

Bibliography
1. Lupu, Emil, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, 297, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1507 [Publicaţie] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 717, poz. 794-797 [Ordin MCC] (site record source)
3. Iorga, N., Biserica de la Stâlpu - Buzău XXVI; nr. în TOM: 1-4, Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, XXVI, 1-4, Datina Românească, Vălenii de Munte, 1933, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=100885-biserica-de-la-stalpu-buzau--buletinul-comisiunii-monumentelor-istorice--1-4-xxvi-1933 [Publicaţie] (site record source)
 
 
Scroll