Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania *
RAN Code124420.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010NT-II-m-B-10703
NameAnsamblul sitului medieval al bisericii Sf. Gheorghe de la Ştefan cel Mare
CountyNeamţ
CommuneŞtefan Cel Mare
City/Town/VillageŞtefan Cel Mare
AddressCartier Şerbeşti
PlaceBiserica "Sf. Gheorghe" de la Ştefan cel Mare
LandmarkPe un platou care domină partea estică a fostului sat Şerbeşti
Geomorphologycâmpie
Land utilitylocuire
Site Classstructură de cult/religioasă
Site Typebiserică
DescriptionBiserica face parte dintr-o serie de ctitorii domneşti de ţară sau de mici aşezări monastice. A fost ctitorită de Vasile Lupu.
NotesCercetarea monumentului a relevat că fundaţia şi elevaţia bisericii sunt două etape distinte de construcţie. Conform tipologiei planimetrice a fundaţiei şi coroborând cu pisania se consideră că prima etapă de construcţie nu s-ar fi limitat doar la o fundaţie ci ar fi existat o primă biserică (pe fundaţia actuală) construită chiar de Vasile Lupu şi soţia sa Todosca.
State of preservationbună / 01.01.1995
Ownershipprivat
OwnerBOR
Last record update12.12.2014
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca medievală (1637)   Ctitoria lui Vasile Lupu din anul 1637 are absidele laterale în grosimea zidurilor şi un turn clopotniţă pe latura de sud, adăpostind intrarea. În sec. al XIX-lea , bisericii i se adaugă patru turle false din lemn, care prin restaurare au fost desfiinţate. Sunt păstrate în învelitoare aramită cu bulb de ceapă.

Se mai păstrează doar ruinele. Pe latura de sud a bisericii se găsesc două vechi morminte, remarcabile prin valoarea artistică a monumentelor funerare ce le însoţesc. Unul dintre acestea aparţine prinţului Alexandru Cantacuzino, decedat la Karlsbad în 1859 şi reînhumat la Şerbeşti în 1869.
 
Biserică  Epoca medievală dezvoltată (1661-1680)   Caracteristicile sunt: planul pseudotrilobat (absidale laterale circolare înscrise în rezalit) cu pronaosul despărţit de naos cu zid plin; turnul-clopotniţă suprapus peste un pridvor deschis pe 3 laturi; acoperirea spaţiilor cu semicalote sferice; ancadramente de uşi din piatră, de inspiraţie gotică; ancadramente de ferestre din piatră; decoraţie exterioară simplificată.

Biserica actuală construită în deceniile 6-7 ale sec. XVII, devine biserică de curte şi este strâns legată funcţional de conacul cantacuzin din apropiere.
 

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p. 1847, poz. 448 [Ordin MCC] (site record source)
2. Ignat, Sanda, Biserica Sf. Gheorghe - Serbeşti, com. Ştefan cel Mare, jud. Neamţ, RMI, 1-2/1995, LXIV, Bucureşti, 1996, 96-98 [Publicaţie]