Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   76308.03
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   GL-I-m-A-02975.12
Name   Valul din epoca migraţiilor de la Stoicani
County   Galaţi
Commune   Folteşti
City/Town/Village   Stoicani
Landmark   Valul a fost delimitat de la Vest, la Est pe o porţiune de 3 km între Dealul Drumului de la Chiştele separat de Dealul Călugăra de Valea Şerpoaicei, acesta traversând partea de Nord a perimetrelor parcurilor eoliene EDF WIND FARM şi PEF WIND pe o porţiune de 600 m.
Hydrographic landmark - name   Chineja
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   luncă
Site Class   fortificaţie
Site Type   val
Description   Pe teren acest amplu sistem defensiv poate fi reperat numai ca o pată de culoare deschisă în arătură, cu lăţimea cuprinsă între 48m şi 18 m. Identificarea
acestuia s-a făcut prin corelarea informaţiilor oferite de ortofotoplanul zonei studiate, cu punctele culese pe teren cu GPS-ul acolo unde a fost posibil. Cert este faptul că între localităţile Stoicani şi Fântânele datorită lucrărilor agricole şi a fenomenului de eroziune naturală Valul lui Athanaric este complet aplatizat. Interesantă este informaţia obţinută pe ortofotoplan între coodonatele stereo 70: 1=734735.3160/471060.109; 2=734909.2688/471143.8980, la Vest de perimetrele parcurilor eoliene EDF WIND FARM şi PEF WIND, unde pe o porţiune de 200 m a fost indentificat şi sanţul adiacent valului , poziţionat la Sud.
Last record update   16.10.2019
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Val  Epoca migraţiilor (sec. II - IV) neprecizată      
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare de diagnostic 2012

* JUGĂNARU Gabriel
* ADAMESCU Adrian
* PARNIC Valentin
Muzeul de Istorie Paul Păltănea * *

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p. 1209, poz. 73 [Ordin MCC] (site record source)
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
3. Jugănaru G., Parnic V., Adamescu A., 2012 [Raport de diagnostic arheologic] (site record source)
 
 
Scroll