Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   167561.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   VL-I-s-A-09580
Name   Situl arheologic de epocă romană de la Stolniceni - Buridava Romană
County   Vâlcea
Commune   Municipiul Râmnicu Vâlcea
City/Town/Village   Stolniceni
Place   Buridava Romană
Landmark   Situl se află la circa 7 km sud de Râmnicu Vâlcea, vis-a-vis de Combinatul Chimic Govora, pe partea stângă a străzii Buridava, la circa 400 m la est de DN 64, Vâlcea-Drăgăşani, pe malul drept al Oltului, la circa 100 m de acesta.
Hydrographic landmark - name   Olt
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   depresiune
Land utility   locuire
Site Class   locuire
Site Type   aşezare civilă; aşezare militară
Description   În acest sit au fost făcute săpături sistematice între anii 1956-1958, 1962-1965 şi 1967 de către D. Tudor şi între 1971-1992 de către Gheorghe Bichir. Au fost identificate două grupuri de terme şi şase niveluri de locuire (cinci romane, iar al şaselea datat după retragerea romanilor din Dacia. Primele construcţii datează din vremea împăratului Traian şi la realizarea lor participă trupe aduse din Moesia Inferior, cum sunt legiunile I Italica, V Macedonica, XI Claudia şi din unităţile auxiliare cohors II Flavia Bessorum, cohors IX Batavorum, pedites singularis. Perioada de maximă înflorire a centrului de la Buridava aparţine nivelelor I-IV (Traian-Filip Arabul). Nivelul V corespunde intervalului Filip Arabul - Aurelian. Ultimul nivel de locuire, VI, se datează la sfârşitul secolului al III-lea (post 275) şi primele decenii ale secolului al IV-lea şi aparţine unei comunităţi formate din daco-romanii rămaşi pe loc şi dacii liberi pătrunşi aici după retragerea stăpânirii romane din Dacia.
Notes   Situl este suprapus în întregime de fostul sat Stolniceni, în prezent cartier al municipiului Râmnicu Vâlcea. Săpăturile arheologice au arătat că elementele constitutive ale complexului balnear sunt foarte bine conservate, putându-se identifica atât fundaţia zidurilor şi ridicarea acestora cât şi instalaţia hypocaustum. Pereţii au suferit lucrări de conservare primară.
Una dintre principalele ameninţări la adresa celor două clădiri este cea a vegetaţiei abundente. De asemenea, în ciuda faptului că cele două clădiri antice sunt protejate prin lege, se poate produce vandalism. În acelaşi timp, degradarea cauzată de ciclurile de intemperii îngheţ-dezgheţ şi de lumina soarelui a dus la slăbirea pereţilor.
Site Surface   0.708 ha
State of preservation   grav afectat / 27.03.2007
Natural hazards   Ploi acide: 3 / 27.03.2007
Human risk   Afectare parţială: 3 / 27.05.2007
Ownership   public
Owner   Consiliul Judeţean Vâlcea
Last record update   30.03.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Castru  Epoca romană (secolele al III-lea - al IV-lea p. Chr.) neprecizată  

Existenţa unui castru de mici dimensiuni, 60 x 60 de m (burgus), a fost presupusă de Dumitru Tudor în punctul Conacul Boroneasa. Punctul este situat la sud de fostul sat Stolnicei, în prezent cartier al municipiului Râmnicul Vâlcea, pe o terasă înaltă, pe malul drept al râului.
Pe baza fotografiilor aeriene, Ioana Bogdan-Cătăniciu a identificat amprenta unui posibil amphitheatrum castrense. Oricum dimensiunile reduse ale fortificaţiei presupuse ar fi fost neobişnuite pentru o prezenţă militară masivă, mai ales în epoca traianică.

VL-I-m-A-09580.02 
Terme  Epoca daco-romană (secolele al II-lea - al III-lea p. Chr.)    

Au fost descoperite şi cercetate de Gheorghe Bichir, fiind una din cele mai mari şi bine păstrate clădiri din Dacia Inferior. Aceasta cuprindea numeroase camere cu elemente specifice îmbăierii, care au aparţinut fie unei băi foarte mari, fie unei clădiri impresionante (praetorium consularis vel procuratoris?) care avea integrată şi o baie.

Chiar dacă băile sunt situate într-un oraş, înconjurate de clădiri moderne; nu sunt suprapuse de construcţii moderne. Zidurile care au fost descoperite în urma cercetărilor arheologice sunt vizibile. Nu acelaşi lucru se poate spune despre aşezarea civilă sau fortificaţiile militare care nu au fost descoperite. Datorită cronologiei lor semnificative şi a faptului că atestă o prezenţă militară puternică, băile pot, totuşi, să ilustreze ceea ce trebuie să fi fost unul dintre marile situri militare ale Daciei Inferioare.

VL-I-m-A-09580.03 
Aşezare civilă  Epoca romană timpurie (secolele al II-lea - al III-lea p. Chr) daco-romană  

În cursul săpăturilor efectuate de Gheorghe Bichir în vicus-ul militar, au fost descoperite urmele unei aşezări civile importante, dar ipoteza existenţei unei fortificaţii nu a putut fi confirmată.

VL-I-m-A-09580.01 
aşezare  Epoca migraţiilor (secolele al III-lea - al IV-lea p. Chr.) post-romană      
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 1971-1992

Institutul de Arheologie București BICHIR Gheorghe
2. cercetare sistematică 1967

* TUDOR Dumitru
3. cercetare sistematică 1962-1965

* TUDOR Dumitru
4. cercetare sistematică 1956-1958

* TUDOR Dumitru
*** * *

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 2309, poz. 182-185 [Ordin MCC] (site record source)
2. Rizea, Ligia, Monumentele istorice din judeţul Vâlcea. Repertoriu şi cronologie, Conphys, Râmnicu Vâlcea, 2007, 23 [Publicaţie] (site record source)
3. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
4. Iosifaru, Mariana, 2007 [Fişă de sit] (site record source)
5. Țentea, Ovidiu; Matei-Popescu, Florian; Călina, Vlad, Frontiera romană din Dacia Inferior. O trecere în revistă și o actualizare (1), Cercetări Arheologice, 1, 28, Muzeul Național de Istorie a României, București, 2021, 61-66, 17/1-8, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=106489-frontiera-romana-din-dacia-inferior-o-trecere-in-revista-si-o-actualizare-1--cercetari-arheologice--xxviii-2021 [Publicaţie]
6. Tudor, Dumitru, Oltenia romană, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1968, 311, https://biblioteca-digitala.ro/?pub=2132-oltenia-romana-editia-a-iii-a-revizuita-si-adaugita [Publicaţie]
7. Tudor, Dumitru, Oltenia romană, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1978, 214-217; 270 [Publicaţie]
8. Bichir, Gheorghe; Bardașu, Petre, Așezarea de la Stolniceni, Buridava, jud. Vâlcea, Materiale și Cercetări Arheologice, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1983, 336-343, https://www.persee.fr/doc/mcarh_0076-5147_1983_num_15_1_1824 [Publicaţie]
9. Bichir, Gheorghe, Centrul militar de la Buridava, Thraco Dacica, 1-2, 6, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1983, 93-104, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=9680-thraco-dacica--1-2-vi-1985 [Publicaţie]
10. Gudea, Nicolae, Der auntermoesische Donaulimes und die Verteidigung der moesischen Nord- und Westküste des Schwarzen Meeres: Limes et litus Moesiae Inferioris (86-275 n. Chr.), Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz, 2, 52, Mainz, 2005, 495 [Publicaţie]
11. Marcu, Felix, Organizarea internă a castrelor din Dacia, Mega, Cluj- Napoca, 2009, 242-243, 72 [Publicaţie]
12. Gudea, Nicolae, Der Meses-Limes. Die vorgeschobene Kleinfestungslinie auf dem westlichen Abschnitt der Grenze der Provinz Dacia Porolissensis, Zalău, 1997, 88-89 [Publicaţie]
13. Gudea, Nicolae, Sanctuare și militari la Porolissum, VII, 2005, 495 [Publicaţie]
14. Vlădescu, Cristian M., Armata romană în Dacia Inferior, Editura Militară, 1983, 90-91 [Publicaţie]
15. "LIMES. Frontiers of the Roman Empire - Dacia". Component parts, vol 1 (Nomination for inscription on the World Heritage List), 2023 [Fişă de sit] (site record source)
 
Site Photos

Scroll