Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   146272.18
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   SV-II-m-A-05475
Name   Ansamblul sitului medieval al bisericii cu hramul "Sf. Gheorghe Mirăuţi" din Suceava
County   Suceava
Commune   Municipiul Suceava
City/Town/Village   Suceava
Address   Str. Mirăuţi, nr. 17
Place   (Mirăuţi)
Landmark   Situl se află în apropierea Curţii Domneşti din Suceava, cartierul Mirăuţi.
Hydrographic landmark - name   Suceava
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   luncă
Land utility   locuire
Site Class   structură de cult; descoperire funerară
Site Type   edificiu religios; necropolă
Description   Biserica Sf. Gheorghe-Mirăuţi din Suceava a fost reşedinţa primei Mitropolii autocefale a Moldovei, funcţie pe care biserica Mirăuţi a îndeplinit-o vreme de aproape două secole începând cu anul 1401. Urmărind stratigrafia se pot observa trei etape de evoluţie.
Site Surface   18x12,70m
State of preservation   bună / 23.09.2014
Human risk   Afectare parţială: 2 / 23.09.2014
Ownership   stat
Owner   Arhiepiscopia Sucevei şi a Rădăuţilor
Last record update   16.03.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
turn clopotniţă  Epoca medievală (sec. XVII)     Construit odată cu biserica din secolul XVII.  
biserică  Epoca medievală (1375-1391 - sec. XVII)    

Situată în apropiere de Curtea Domnească, biserica a fost ridicată la sfârsitul sec. XIV de Petru Muşat. În 1402 Alexandru cel Bun a adus aici moaştele Sf. Ioan cel Nou. Biserica este apoi refăcută integral în sec. XVII. A fost restaurată de arh. K. A. Romstorfer şi pictată de pictorul austriac Jobst între anii 1898 -1903, în tempera, în stilul Art Nouveau. Biserica Mirăuţi se încadrează în perioada de dezvoltare a artei moldoveneşti sub influenţa artei munteneşti. Biserica Mirăuţi are plan triconc, cu turnul clopotniţă alipit zidului sudic al pronaosului. Între 1992-2002 a fost un amplu şantier de restaurare şi conservare. În urma săpăturilor s-au descoperit mormintele lui Petru I Muşat şi al Doamnei Evdochia de Kiev (Evdokia Olelkovici), prima soţie a lui Ştefan cel Mare.

Din cauza stării foarte grave de conservare a obiectivului monument istoric (SV-II-m-A-05475), în 1992 s-a hotărât desfăşurarea proiectului de consolidare şi restaurare a monumentului, şeful proiectului de restaurare fiind arhitectului Virgil Polizu. Prima etapă a lucrărilor a fost cercetarea arheologică ce a confirmat că pe locul bisericii actuale a existat o primă biserică tot din piatră şi că laturile de sud, vest şi nord ale celor două biserici se suprapun. Vechea biserică a Mirăuţilor a fost construită în ultima treime a secolului XIV, având plan dreptunghiular (construcţie bazilicală) şi era împodobită cu frescă, fapt dovedit de resturile păstrate in situ la baza zidului de est. Turnul clopotniţă a fost ridicat în acelaşi timp cu biserica actuală (sec. XVII). De asemenea complexele funerare descoperite în interiorul şi afara vechii biserici sunt din perioda primei biserici (sf. sec. XIV - sf. sec. XVI). Mutarea moştelor Sf. Ioan cel Nou din biserica Mirăuţi în noua catedrală a Mitropoliei Moldovei (1589) reprezintă foarte probabil sfârşitul primei biserici.

SV-II-m-A-05475 
necropola  Epoca medievală - epoca modernă (sec. XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX)    

Complexele funerare descoperite în interiorul şi afara vechii biserici sunt din perioda primei biserici.

 
Biserică şi turn-clopotniţă  Epocă medievală dezvoltată (Sec. XVII)    

Turnul clopotniţă a fost ridicat în acelaşi timp cu biserica actuală (sec. XVII).

 

Bibliography
1. Bătrâna, Lia; Bătrâna, Adrian, Contribuţii arheologice la cunoaşterea primului lăcaş al Mitropoliei Moldovei [Publicaţie]
2. Matei, Mircea D., Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1994, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1995, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=62 [Publicaţie] (site record source)
3. Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1997, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1998, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=562 [Publicaţie] (site record source)
4. Matei, Mircea D., Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1995, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1996, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=312 [Publicaţie] (site record source)
5. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p.2158, poz.170 [Ordin MCC] (site record source)
6. Matei, Mircea D.; Stan, Gh.; Batariuc, Paraschiva Victoria, Probeleme care aşteaptă răspuns de la cercetarea arheologică a bisericii Sf. Gheorghe (Mirăuţi) din Suceava., RMI, Anul LXIV, nr 1-2, 1995 [Publicaţie] (site record source)
7. Zugrav, I., Vechi Biserici din Suceava, 3-4, 1964, 149-151 [Publicaţie]
8. Stoicescu, N., Repertoriul bibliografic al localităţilor şi monumentelor medievale din Moldova, București, 1974, 790, 799 [Publicaţie]
9. Bătrâna, Adrian, Bătrâna, Lia, Cercetări arheologice, 5, București, 1976, 215-223 [publicație]
 
 
Scroll