Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   17414.04
Name   Tell-ul eneolitic de la Surduleşti - Movila de la Eleşteu
County   Argeş
Commune   Miroşi
City/Town/Village   Surduleşti
Place   Movila de la Eleşteu
Landmark   Tell-ul se află în partea de est a satului, la 30 m sud est de podul comunal, pe malul stâng al râului Burdea, la aproximativ 10 m vest de acesta, mărginit în partea de est de o zonă mlăştinoasă.
Hydrographic landmark - name   Burdea
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   terasă
Land utility   păşune
Site Class   locuire
Site Type   tell
Description   Numit şi ,,Movila de la Heleşteu" tell-ul eneolitic a fost identificat de Ioan Spiru în anul 1945 (descoperiri de suprafaţă: fragmente ceramice, un vas mare întreg şi un vârf de săgeată din silex). Diametrul Tell-ului este de 31x33 m, iar partea de nord a fost distrusă de râu. Înălţimea maximă, la momentul descoperirii de către Ioan Spiru, era de 1,8 m, în prezent, din cauza lucrărilor de sistematizare a devenit foarte aplatizat. Un sondaj arheologic a fost efectuat în anul 1947 de către Mircea Petrescu-Dâmboviţa. Au fost reperate două niveluri de locuire, în cel superior, mai consistent, fiind descoperite urmele puternic arse de la trei locuinţe de suprafaţă aparţinând culturii Gumelniţa, faza B1. Materialul arheologic se păstrează la Muzeul Judeţean Teleorman.
Notes   Starea sitului este precară, tell-ul este puternic aplatizat în urma lucrărilor agricole şi de sistematizare a luncii râului Burdea. Terenul pe care se află tell-ul este islazul comunal şi se află în proprietatea autorităţilor locale. Albia râului Burdea şi-a schimbat cursul, cadrul natural a fost schimbat mult în comparaţie cu anii 40 când au fost făcute cercetările arheologice.
Date of discovery   1945
Site Surface   500 mp
State of preservation   precară / 20.07.2021
Natural hazards   Inundaţii: 5 / 20.07.2021; Animale: 1 / 20.07.2021; Exces de apă în sol: 5 / 20.07.2021; Exces de salinitate în sol: 1 / 20.07.2021; Exces de aciditate în sol: 1 / 20.07.2021
Human risk   Demolare: 3 / 20.07.2021; Incendii provocate: 1 / 20.07.2021
Ownership   public
Last record update   26.10.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Eneolitic (Mileniul V a.Chr) Gumelniţa / B1  

Tell-ul este format dintr-un strat reprezentativ al culturii Gumelniţa, cu locuinte arse in situ, sub care urmează un nivel de locuire mai subţire cu resturi sporadice aparţinând aceleiaşi culturi.


 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. sondaj 1947 * PETRESCU-DÂMBOVIȚA Mircea
2. cercetare de suprafață 1945 * SPIRU Ioan

Bibliography
1. Petrescu Dîmboviţa, M., Cercetări arheologice la Surduleşti, Materiale și Cercetări Arheologice, 1953, 523-542 [Publicaţie]
2. Spiru, Ioan, Așezări străvechi în raionul Roșiori de Vede, Materiale Arheologice, 5, 1959, 695-707 [Publicaţie]
3. Spiru, Ioan, Monografia satului Surdulești, Ordessos, Pitești, 2013 [Publicaţie]
4. Torcică, Ion, Piese de tipul ,,coarne de consecrație” descoperite în așezările de la Vitănești -,,Măgurice (jud. Teleorman) și Surdulești (jud. Argeș), Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 4, 2012, 59-70 [Publicaţie]
5. Măndescu, Dragoș, 2021 [Fişă de sit]
 
Site Photos

Scroll