Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   44159.03
Name   Situl arheologic de la Şuţeşti - Terasă
County   Brăila
Commune   Şuţeşti
City/Town/Village   Şuţeşti
Place   Terasă
Landmark   Situl arheologic de la Şuţeşti -Terasă este situat la aproximativ 4 km SV de localitate şi 3 km SV de DN 22, pe un "pinten" al terasei înalte ce înaintează în vechea luncă a Buzăului.
Hydrographic landmark - name   Buzău
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   terasă
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Last record update   05.02.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Epoca migraţiilor (sec. IV) Sântana de Mureş-Cerneahov  

 
 
Aşezare  Epoca medievală timpurie (sec. X-XI) Dridu  

 
 
Aşezare  Epoca medievală târzie (sec. XVII-XVIII)    

 
 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 2012 Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse în cadrul acestei campanii, s-au efectuat cercetări de suprafaţă sistematice şi câteva sondaje de mici dimensiuni (4 x 2 m). Nu s-a identifi cat nici un complex, dar materialul arheologic recoltat, destul de bogat, permite confi rmarea existenţei în zonă a unor aşezări, din trei perioade distincte: a. cea mai târzie dintre acestea este specifi că secolelor XVII-XVIII şi este jalonată, în special, de prezenţa unor fragmentele ceramice lucrate din pastă de culoare cărămizie şi gri, cu nisip fi n în compoziţie, utilizat ca degresant. Mai rare ca pondere sunt fragmentele ceramice smălţuite pe o singură parte, foarte fragmentare, în general atipice. b. următorul nivel cronologic este pus în evidenţă de prezenţa ceramicii cu decor vălurit precum şi a unor vase de tip borcan cu fundul drept şi buza răsfrântă în afară, specifi ce culturii Dridu, secolele X-XI. Nu este exclus ca unii bulgări de zgură să aparţină acestei aşezări, dacă nu cumva nivelului cronologic medieval. Alte câteva mici fragmente de „lipitură” arsă pot aparţine oricărui nivel cronologic dintre cele trei sesizate. c. cel mai bine documentat este nivelul cronologic specifi c culturii Sântana de Mureş-Cerneahov. Sunt prezente categoriile ceramice caracteristice perioadei: fragmente de la recipiente lucrate la roată, din pastă cenuşie, fi nă sau din pastă cărămizie, specifi că recipientelor romane, „de import”. Alte fragmente aparţin unor recipiente lucrate „la mână” din pastă grosieră. * PANDREA Stănică
* CROITORU Costin
* VERNESCU Mirela
M Brăila * *
2. cercetare sistematică 2011 * CROITORU Costin
* CÂNDEA Ionel
Muzeul Brăilei * *

Bibliography
1. Cândea, Ionel, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2010, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4605&d=Sutesti-Braila-Terasa-I-2010 [Publicaţie]
2. Cândea, Ionel, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4793&d=Sutesti-Braila-Terasa-I-2011 [Publicaţie]
3. Cândea, Ionel, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2012, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2013, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4980&d=Sutesti-Braila-Terasa-I-2012 [Publicaţie]
 
 
Scroll