Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   95989.02
Name   Aşezarea eneolitică de la Tabăra - Bahnă
County   Iaşi
Commune   Bivolari
City/Town/Village   Tabăra
Place   Bahnă
Landmark   Situl se află pe panta uşoară, de sud-est, a dealului de deasupra cătunului Tabăra Nouă, pe partea stângă pârâului Tiriţa, care se varsă pe partea dreapta a pârâului Râioasa
Hydrographic landmark - name   Tiriţa; Râioasa
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   deal
Land utility   agricultură
Site Class   locuire civilă
Site Type   aşezare deschisă
Site Surface   12 ha
State of preservation   bună / 22.12.2021
Human risk   Agricultură intensivă: 3 / 22.12.2021
Last record update   22.12.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  Eneolitic Precucuteni / III  

Pe panta dealului au fost descoperite fragmente ceramice lucrate la mână, de culoare roşiatică şi gălbuie, decorate cu incizii liniare, tipice pentru cultura Precucuteni, faza a III-a. Alături de fragmente ceramice, au fost descoperite şi mai multe piese de silex de Prut, de culoare cenuşie, între care, alături de mai multe resturi de debitaj, a fost găsit şi un fragment de lamă triunghiulară, şi trei gratoare pe lame şi aşchii.

 

Bibliography
1. Cotiugă, Vasile, Fișă analitică de inventariere a siturilor arheologice, Studiu istoric de fundamentare a documentaţiei de urbanism pentru P.U.G. com. Bivolari, jud. Iași, 2021 [fișă de sit] (site record source)
 
 
Scroll