Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   105204.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   IF-I-s-B-15239
Name   Aşezarea Glina de la Tâncăbeşti - la sud de pădurea Scroviştea
County   Ilfov
Commune   Snagov
City/Town/Village   Tâncăbeşti
Place   la sud de pădurea Scroviştea
Landmark   Situl se află în marginea sudică a pădurii Scroviştea, la nord-vest de extremitatea nordică a satului, pe o terasă cu aspect aluvionar, pe malul drept al văii Ţiparului.
Geomorphology   0.5 ha
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Situl a fost identificat prin periegheză în 1987. Pe suprafaţa sitului, pământul puţin închis la culoare era pigmentat cu cărbune, chirpici şi fragmente ceramice mărunte. Cuprinde descoperiri din epoca bronzului, atribuite culturii Glina III.
Notes   În fişele tehnice de supraveghere din 2006 şi 2007 se menţionează că nu au fost descoperite urme arheologice în zona de protecţie a sitului.
Last record update   18.01.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu Glina / III  

Fragmentele ceramice identificate aici erau din pastă fină, de culoare cenuşie-negricioasă, aspră cu cioburi pisate, cu pietricele de culoare cenuşie, decorată sub buză cu găuri butoni. S-a găsit şi o aşchie de silex.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare supraveghere 2007

lot T230, parcela P850, nr. cadastral 3219/28

Muzeul Municipiului Bucureşti MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gheorghe
2. cercetare supraveghere 2006

tarlaua 230, parcela 850, nr. cadastral 3219/31 şi 3219/32

Muzeul Municipiului Bucureşti MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gheorghe
3. periegheză 1987

Muzeul de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti SANDU Vasilica

Bibliography
1. 2006 [Fişă tehnică] (site record source)
2. 2007 [Fişă tehnică] (site record source)
3. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p.1614, poz.465 [Ordin MCC] (site record source)
4. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
5. Sandu, Vasilica, Cercetările arheologice de suprafaţă din nordul Sectorului Agricol Ilfov, Cercetări arheologice în Bucureşti, 4, 1992, 297-298, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=65037-cercetarile-arheologice-de-suprafata-din-nordul-sectorului-agricol-ilfov--cercetari-arheologice-in-bucuresti--4-iv-1992 [Publicaţie]
6. Plan Urbanistic General Comuna Snagov, 2004, Reglementări Urbanistice [PUG]
 
 
Scroll