Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   165103.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   VS-I-s-B-06690
Name   Cetatea de la Târzii - La Cetate
County   Vaslui
Commune   Olteneşti
City/Town/Village   Târzii
Place   La Cetate (Stana)
Landmark   Cetatea se află la marginea de nord-nord-est a satului.
Hydrographic landmark - name   Lohan
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   deal
Land utility   pădure
Site Class   locuire
Site Type   aşezare civilă
Description   Cetatea are o poziţie dominantă ce-i oferă vizibilitate pe o rază de zeci de kilometri.
Notes   Într-un studiu recent semnat de către cercetătorii Alexandru Berzovan, Mircea Oancă, Mircea Mamalaucă (Contribuţii privind topografia unor cetăţi din perioada de început a celei de-a doua epoci a fierului situate în sudul Podişului Moldovei (sec. 5-3 ÎHr., Arheovest VIII, 2020) este menţionat faptul că la momentul în care au efectuat cercetări de suprafaţa şi scanări LIDAR, nu au existat elemente concrete care să confirme existenţa unei cetăţi La Tène în acest loc.
Site Surface   10 ha
Human risk   Afectare parţială: 4 / 31.03.2022
Last record update   28.04.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Cetate  La Tène (sec. V - IV a. Chr.)        
val de apărare  Hallstat târziu (sec. V - IV a. Chr.)    

Valul are o lungime de cca. 100 de metri, o înălţime cuprinsă între 4‒6 metri de la nivelul platoului şi o lăţime la bază între 16‒20 de metri.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 1967

Muzeul Huși FLORESCU Adrian Constantin
MELINTE Gheoghe

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p. 2373, poz. 148 [Ordin MCC] (site record source)
3. Florescu, Adrian; Melinte, Gheorghe, Cetăți hallstattiene, recent descoperite în zona de nord-est a Moldovei Centrale, Carpica, IV, Bacău, 1971, 131, https://biblioteca-digitala.ro/?cuvinte=Cet%C4%83%C8%9Bi+hallstattiene%2C+recent+descoperite+%C3%AEn+zona+de+nord-est+a+Moldovei+Centrale [Publicaţie]
4. Coman, Ghenuță, Statornicie, continuitate. Repertoriul arheologic al judeţului Vaslui, Litera, București, 1980, 200 [Publicaţie]
5. Zanoci, Aurel, Fortificațiile geto-dacice din spațiul extracarpatic în secolele VI-III a. Chr., București, 1998, 155, https://biblioteca-digitala.ro/?pub=2554-fortificatiile-geto-dacice-din-spatiul-extracarpatic-in-secolele-vi-iii-a-chr-institutul-roman-de-tracologie [Publicaţie] (site record source)
6. Berzovan, Alexandru; Oancă, Mircea; Mamalaucă, Mircea, Contribuții privind topografia unor cetăți din perioada de început a celei de-a doua epoci a fierului situate în sudul Podișului Moldovei (sec. 5-3 ÎHr.), Arheovest, VIII, 1, JATEPress Kiadó, Szeged, 2020, 158, nota 5, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=6068-arheovest--1-viii-2020 [Publicaţie]
7. Florescu, Adrian Constantin, Cetăți traco-getice pe teritoriul Moldovei anterioare epocii Burebista-Decebal, Mega, Cluj-Napoca, 2022, 59-60, https://biblioteca-digitala.ro/?pub=3594-cetati-traco-getice-pe-teritoriul-moldovei-anterioare-epocii-burebista-decebal [Publicaţie]
 
 
Scroll