Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania *
RAN Code136651.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010SM-I-s-B-05197
NameSitul arheologic de la Tăşnad - La Sere
CountySatu Mare
CommuneOraş Tăşnad
City/Town/VillageTăşnad
Addressstr. Ştefan cel Mare
PlaceLa Sere
LandmarkSitul se află într-o zonă joasă, din partea sud-vestică a perimetrului oraşului Tăşnad; ştrandul Tăşnad, prima terasă a părăului Cehal, canalul Cehal care trece prin sit.
Geomorphologyterasă
Site Classlocuire civilă
Site Typeaşezare
DescriptionSăpăturile preventive desfăşurate în acest sit au avut ca scop salvarea complexelor arheologice afectate de construcţia şoselei de centură a oraşului Tăşnad. Lucările de construcţie au afectat zona unui sit arheologic (Tăşnad - Sere) situat pe tersa pârăului Cehal. În urma decapării mecanice au fost identificate 108 complexe arheologice.
NotesCanalul Cehal trece prin sit.
Date of discovery1989
Site Surface 30.000 mp
State of preservationbună / 21.12.2006
Natural hazardsInundaţii: 4 / 21.12.2006
Ownershippublic
OwnerPrimăria Tăşnad
Last record update10.12.2020
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Neolitic timpuriu Starčevo - Criş / IIIB-IVA Unul din cele mai întinse şi bogate situri Starcevo-Criş cunoscute în nord-vestul României: locuinţe de suprafaţă, bordeie, gropi menajere, morminte. Materiale: ceramică de bună calitate tipică, industria litică în special a obsidianului bine dezvoltată, plastică. Situl a fost afectat de apele Cehalului pe de o parte, iar pe de alta de lucrările de extindere a ştrandului Tăşnad.  
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu Coţofeni    
Aşezare  Epoca migraţiilor (sec. II-IV) Przeworsk Din secolele III-IV d.Hr. datează 28 de complexe: 8 gropi rectangulare cu pereţi arşi, o locuinţă adâncită în pământ, 19 de gropi de provizii şi menajere, respectiv gropi de par. Datorită numărului mare a gropilor de par şi absenţei materialului arheologic la o mare parte dintre complexe datarea este incertă, materialele arheologice descoperite fiind în curs de prelucrare.  
Aşezare  Epoca romană timpurie (sec. I-III) neprecizată    
Aşezare  Neolitic Pişcolt II A fost cercetată o groapă menajeră cu materiale specifice neoliticului.  
Aşezare  Eneolitic (mil. V-III î.e.n.) Tiszapolgár A fost cercetată o groapă menajeră cu materiale specifice culturii Tiszapolgár.  
aşezare  Epoca bronzului târziu (sec. XVII-XII î. E.n.) Hajdúbagos-Cehăluţ Din etapa târzie a epocii bronzului datează 34 complexe arheologice, reprezenate de gropi menajere şi gropi de stâlpi. Materialul arheologic descoperit în complexele din epoca bronzului este unitar. Majoritatea complexelor arheologice constă din gropi de par, cu diametrul de 0,15 - 0,40 m. Gropile de pari în majoritatea cazurilor au apărut aranjate în şiruri, astfel alcătuind structuri care par să aparţină onor construcţii de suprafaţă de formă patrulaterală, de mare dimensiuni (7,5 x 3,5 m). Construcţiile de suprafaţă sunt asociate de gropi menajere, la care în unele cazuri se observă mai multe faze de umplere. Este posibil că acestea inţial erau folosite ca gropi de provizii după care în urma unei posibile schimbări de funcţionalitate erau refolosite ca şi gropi menajere.  
 
Research:
  Research Type Research Year Campaign number Observations Persons Institutions
1. cercetare sistematică 2018
Name Forename Role
CHERNISHEVA Elena 3
LEON Amanda 2
VINDROLA-PADROS Bruno 2
SOMMER Ulrike 2
VIRAG Cristian 1
ASTALOȘ Ciprian 1
Institution Role
Muzeul Judeţean Satu Mare 1
University College London, UK 2
Institute of Physicochemical and Biological Problems of Soil Science, Russian Academy of Sciences, Pushchino, Moscow 3
2. cercetare sistematică 2017
Name Forename Role
VIRAG Cristian
SOMMER Ulrike
ASTALOȘ Ciprian
EL SUSI Georgeta
LEON Amanda
VOINDROLA-PADROS Bruno
CHERNISHEVA Elena
Institution Role
Muzeul Judeţean Satu Mare 2
University College London 2
3. cercetare sistematică 2016
Name Forename Role
VIRAG Cristina responsabil
SOMMER Ulrike membru
ASTALOȘ Ciprian membru
MURPHY Charlene membru
LEON Amanda membru
VINDROLA-PADROS Bruno membru
CERNIȘEVA Elena membru
CECK Susane membru
Institution Role
University College London 1
Muzeul Judeţean Satu Mare); 2
University College London 3
4. cercetare preventivă 2015
Name Forename Role
KAPCSOS Norbert 2
KOVÁCS Zsolt Molnár 2
GINDELE Robert 1
MARTA Liviu 1
VIRAG Cristian 1
Institution Role
MJ Satu Mare 1
UBB Cluj 2
5. cercetare de salvare 2006 9
Name Forename Role
ASTALOŞ Ciprian 2
GINDELE Robert 2
KADAS Zoltan 2
HAGO Attila 2
FEURDEAN Angelica 2
BERENDI Erzsebet 2
VIRAG Cristian 1
Institution Role
MJ Satu Mare 1
6. cercetare preventivă 2005 8
Name Forename Role
ASTALOŞ Ciprian 2
GINDELE Robert 2
KADAS Zoltan 2
HAGO Attila 2
DAROCZI Tibor 2
KISS Lorand Zs. 2
DOBOS Zenobia 2
NAGY Timea 2
PINKOVAY Bernadette 2
SAVA Victor 2
VIRAG Cristian 1
Institution Role
MJ Satu Mare 1
7. cercetare de salvare 2004
Name Forename Role
VIRAG Cristian responsabil
ASTALOŞ Cristian
GINDELE Robert
Institution Role
MJ Satu Mare organizator
8. cercetare sistematică 2001
Name Forename Role
NÉMETI Janos responsabil
VIRAG Cristian membru
ASTALOŞ Ciprian membru
Institution Role
MM Carei 1
MJ Satu Mare 2
9. cercetare sistematică 1999
Name Forename Role
IERCOŞAN Neţa responsabil
Institution Role
MJ Satu Mare 1
10. cercetare sistematică 1996
Name Forename Role
IERCOȘAN Neța 1
Institution Role
Muzeul Judeţean Satu Mare 1

Bibliography
1. Iercoşan, Neţa, Studii şi Comunicări, XI-XII, Satu Mare, 1994-1995, 9-23 [Publicaţie]
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
3. Németi, János; Astaloş, Ciprian, Tăşnad - Sere, 2002 [Fişă tehnică] (site record source)
4. Iercoşan, Neţa, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1999, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, 2000, p. 104-105, nr. 144, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=979 [Publicaţie] (site record source)
5. Németi, János, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, 310, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1516 [Publicaţie] (site record source)
6. Németi, János, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, 2003, p. 318, nr. 199, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=2113 [Publicaţie] (site record source)
7. Maxim, Zoia, Neo-Eneoliticul din Transilvania. Date arheologice şi matematico-statistice, 1999, nr.1011 [Publicaţie] (site record source)
8. Virag, Cristian, Tăşnad - Sere, 2004 [Fişă tehnică] (site record source)
9. Virag, Cristian, Tăşnad - Sere, 2005 [Fişă tehnică] (site record source)
10. Virag, Cristian, Tăşnad - Sere, 2006 [Fişă tehnică] (site record source)
11. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p. 2050, poz.97 [Ordin MCC] (site record source)
12. Iercoşan, Neţa, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1995, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1996, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=306 [Publicaţie] (site record source)
13. Iercoşan, Neţa, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1996, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1997, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=456&d=Tasnad-Satu-Mare-Sere-1996 [Publicaţie] (site record source)
14. Iercoşan, Neţa, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1998, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1999, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1720 [Publicaţie] (site record source)
15. Astaloş, Ciprian, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2004, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3243 [Publicaţie] (site record source)
16. Virag, Cristian, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3524 [Publicaţie] (site record source)
17. Virag, Cristian, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3783 [Publicaţie] (site record source)
18. Marta, Liviu, 108. Tăşnad, jud. Satu Mare, Punct: Tăşnad - La Sere, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniu, 2016, 204, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5589&d=Tasnad-Satu-Mare-La-Sere-2015 [Publicaţie]
19. Németi, János, Repertoriul arheologic al zonei Careiului, Bibliotheca Thracologica, XXVIII, Institutul Român de Tracologie, București, 1999 [Publicaţie]
20. Marta, Liviu, Contribuţii la cunoaşterea sfârşitului epocii bronzului şi începutul epocii hallstattiene în Câmpia Sătmareană şi în Ţara Oaşului, Teză de doctorat, Alba Iulia, 2010 [Publicaţie]
21. Gindele, Robert, Die Entwicklung der kaiserzeitlichen Siedlungen im Barbaricum im nordwestlichen Gebiet Rumäniens, Editura Muzeului Sătmărean, Satu Mare, 2010 [Publicaţie]
22. Matei, A.; Stancu, I., Vestigii din Epoca Romană (sec. II-IV P.Chr) în spaţiul Nord-Vestic al României, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, Zalău. Institulul de Arheologie şi Istoria Artei al Academiei Române, Zalău - Cluj-Napoca, 2000 [Publicaţie]
23. Istvánovits, E., Some data ont he ethnical and chronological determination of the Roman Age population of the Upper Tisa Region, AMP, XXI, Zalău, 1997 [Publicaţie]
24. Virag, Cristian, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2018, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2019, 216-218 [Publicaţie]