Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   167151.01
Name   Situl arheologic de la Telejna - Childeşti
County   Vaslui
Commune   Zăpodeni
City/Town/Village   Telejna
Place   Childeşti
Landmark   Situl se află la aproximativ 2 km est de satul Butucăria, pe panta vestică a locului numit „Childeşti” (Dealul Mare, Dealul Buna).
Hydrographic landmark - name   Telejna
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   deal
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Site Surface   2,8 ha
State of preservation   medie / 13.01.2022
Human risk   Afectare parţială: 3 / 13.01.2022
Ownership   privat
Last record update   13.01.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Locuire  Epoca migraţiilor (sec. IV p. Chr.) Sântana de Mureş - Cerneachov  

În timpul cercetărilor de suprafaţă din februarie 2021 a fost adunată o mare cantitate de fragmente ceramice şi chirpic. Fragmentele din categoria fină, semifină şi grosieră, lucrate la roată şi culoare cenuşie au fost încadrate secolului al IV-lea, cultura Sântana de Mureş.

 
Locuire  Epoca medievală (sec. XVII)    

Au fost descoperite fragmente ceramice.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2021

Muzeul "Vasile Pârvan" Bârlad OANCĂ Mircea
MAMALAUCĂ Mircea

Bibliography
1. Oancă, Mircea; Mamalaucă, Mircea, 2021 [Fişă de sit] (site record source)
2. Petrescu - Dâmbovița, Mircea; Dinu, M.; Bold, Em., Cercetări arheologice în Podișul Central Moldovenesc, II, Subregiunea Stemnic-Racova și Valea Bârladului între Buhăești și Vaslui, Analele științifice ale Universității Iași, 1958 [Publicaţie]
3. Coman, Ghenuță, Statornicie, continuitate. Repertoriul arheologic al judeţului Vaslui, Litera, București, 1980 [Publicaţie]
 
 
Scroll