Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   155252.42
Name   Aşezarea Hallstatt de la Timişoara - Obiectiv 15
County   Timiş
Commune   Municipiul Timişoara
City/Town/Village   Timişoara
Place   Obiectiv 15
Landmark   Situl se află la 24 m sud de calea ferată Timişoara-Lugoj, 247 m nord de Calea Lugojului, 4,3 km sud-est de biserica reformată din Dumbraviţa, 1,4 km NVV de biserica ortodoxă din Ghiroda, 2,73 km sud-vest de biserica ortodoxă din biserica Giarmata Vii, la 2,4 km nord de cursul actual al râului Bega.
Hydrographic landmark - name   Bega
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   grind
Land utility   păşune; pădure
Site Class   locuire civilă
Site Type   aşezare deschisă
Notes   Pe prima ridicare topografică habsburgică (1769-1772), situl este prezentat ca o pădure, iar în apropierea sa este marcat un meandru, acum fosil. Odată cu cea de-a doua ridicare (1819-1869), în imediata apropiere a sitului, la nord de acesta, a fost amplasată calea ferată care este funcţională şi în prezent în acelaşi loc. La sud de sit este marcat un drum care în prezent este DN6. Pe ridicarea LIDAR se poate observa faptul că situl este amplasat într-o zonă joasă, inundabilă în prezent. Riscul de afectare constă în dezvoltarea economică a oraşului, această zonă fiind una industrială. Totodată, la data efectuării cercetării de teren, situl era afectat de o săpătură neautorizată sub forma unui şanţ.
Discoverer   Octavian Rogozea, Bogdan Craiovan şi Sofia Bertea
Date of discovery   2015
Site Surface   0,2 ha
State of preservation   medie / 07.06.2021
Human risk   Afectare parţială: 4 / 07.06.2021
Ownership   privată
Last record update   07.06.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  Hallstatt Basarabi  

 
 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2015 Cercetările de teren au fost realizate cu ocazia întocmirii Planului Urbanistic General al Oraşului Timişoara. Universitatea de Vest TimișoaraROGOZEA Octavian
CRAIOVAN Bogdan
Direcția Județeană pentru Cultură TimișBERTEA Sofia

Bibliography
1. Studiu de fundamentare pentru definirea, instituirea și delimitarea zonelor protejate care cuprind patrimoniu arheologic pentru municipiul Timișoara, județul Timiș. Perimetrul Timișoara, 2016 [Studiu]
2. Bertea, Sofia, 2021 [Fişă de sit] (site record source)