Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   155252.43
Name   Aşezarea neolitică de la Timişoara - Timişoara 28/ Cartier Freidorf
County   Timiş
Commune   Municipiul Timişoara
City/Town/Village   Timişoara
Address   Strada Ovidiu Cotruş
Place   Timişoara 28 (Cartier Freidorf)
Landmark   Situl este amplasat la 1,60 km sud de catedrala catolică din cartierul Fratelia, la 2,20 km nord-vest de biserica din Chişoda şi la 1,12 km est de biserica din cartierul Freidorf, la 2,12 km sud de versantul drept al canului Bega.
Hydrographic landmark - name   Bega
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   grind
Site Class   locuire civilă
Site Type   aşezare deschisă
Notes   Situl arheologic Timişoara 28 a fot identificat de către anrheologii Octavian-Cristian Rogozea şi Victor Bunoiu de la Direcţia Judeţeană pentru Cultură Timiş în luna martie a anului 2015. Descoperirea unui sit arheologic în acest areal poate fi leagată în mod cert de aşezările preistorice identificate în urma perieghezelor desfăşurate în anul 1984 la marginea cartierului Freidorf. Atunci au fost descoperite aici mai multe zone de interes arheologic, printre acestea numărându-se şi o aşezare atribuită eneoliticului târziu/bronzului timpuriu. Situl, atribuit culturii Baden, a fost identificat în urma săpării unui şanţ (probabil pentru hidroamelioraţii?) pe partea dreaptă a şoselei ce leagă cartierul Freidorf de Calea Şagului, la 400 m est de cartierul Freidorf (Ardeţ 1988, p. 121). Noile cercetări sistematice din toamna şi iarna anului 2006 desfăşurate în situl Timişoara-Freidorf (Timişoara 7) au scos la iveală pe lângă materiale postromane şi medieval timpurii şi materiale preistorice ce pot fi atribuite culturii Baden (Draşovean 2011, p. 31-40).
Discoverer   Victor Bunoiu, Octavian-Cristian Rogozea
Date of discovery   2015
Site Surface   1,67 ha
State of preservation   precară / 07.06.2021
Human risk   Afectare parţială: 5 / 07.06.2021
Ownership   privată
Last record update   07.06.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  Neolitic Starcevo - Criş  

 
 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2017 Direcția Județeană pentru Cultură TimișBUNOIU Victor
Muzeul Național al BanatuluiDIACONESC Dragoș
2. periegheză 2015 Direcția Județeană pentru Cultură TimișBUNOIU Victor
ROGOZEA Octavian

Bibliography
1. Ardeț, Adrian, Consideraţii privind aşezarea Baden de la Timişoara-Freidorf, Tibiscum, VII, 1988, 121 -133 [Publicaţie]
2. Gumă, Marian, Epoca bronzului în Banat. Orizonturi cronologice şi manifestări culturale, Timişoara, 1997, 24 [Publicaţie]
3. Gogâltan, Florin, Die Frühe Bronzezeit im Südwesten Rumäniens. Stand der Forschung, Thraco-Dacica, XVI, 1-2, 1995, 56 [Publicaţie]
4. Luca, Sabin Adrian, Descoperiri arheologice din Banatul Românesc. Repertoriu, Sibiu, 2006, 251 [Publicaţie]
5. Drașovean, Florin, Locuirea eneolitică târzie, Timişoara-Freidorf. Cercetările arheologice preventive din anul 2006, Cluj-Napoca, 2011, 16-27 [Publicaţie]
6. Studiu de fundamentare pentru definirea, instituirea și delimitarea zonelor protejate care cuprind patrimoniu arheologic pentru municipiul Timișoara, județul Timiș [Studiu]
7. Bunoiu, Victor, 2021 [Fişă de sit] (site record source)