Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   155252.60
Name   Situl arheologic de la Timişoara - Calea Torontalului/ Obiectiv 36
County   Timiş
Commune   Municipiul Timişoara
City/Town/Village   Timişoara
Place   Calea Torontalului (Timişoara 36, DN 6 Km 5+600)
Landmark   Situl se află la 0,89 km vest de drumul naţional 6 Timişoara-Becicherecu Mic, la 4,82 km vest de biserica ortodoxă din Dumbrăviţa şi la 6,91 km sud de biserica ortodoxă din Sânandrei, pe versantul sudic al pârâului Beregsău.
Hydrographic landmark - name   Beregsău
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   grind natural
Land utility   agricultură
Site Class   locuire; descoperire funerară
Site Type   aşezare civilă; necropolă
Notes   Pe ultimele două ridicări topografice habsburgice, zona este acoperită de pădurea Csoker, ulterior zona având destinaţia de teren arabil, iar în prezent zona este în plină dezvoltare imobiliară. Situl arheologic a fost identificat în 2015 cu ocazia întocmirii studiului arheologic pentru PUG-ul municipiului Timişoara, ulterior fiind confirmat şi extins prin diagnosticele arheologice efectuate cu ocazia realizării mai mulor PUZ-uri.
Date of discovery   2015
Site Surface   6,21 ha
State of preservation   medie / 01.04.2022
Human risk   Afectare parţială: 3 / 01.04.2022
Ownership   privată
Last record update   01.04.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  Epoca bronzului Bobda-Susani  

Au fost cercetate patru gropi şi o locuinţă.

 
aşezare  Post-romană (secolele III-IV p. Chr.)    

Au fost descoperite câteva fragmente ceramice de culoare cenuşie sau brun-cenuşie, lucrate la roată. Cea mai importantă piesă este un fund de vas fragmentar.

 
necropolă de inhumaţie  Post-romană (secolele III-IV p. Chr.)        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. diagnoză 2021

Universitatea de Vest din Timișoara STAVILĂ Andrei
2. cercetare preventivă 2020, 2021

Universitatea de Vest Timişoara ENE Silviu
MICLE Dorel
ILIUȚĂ Silviu
DIACONU Alin
3. diagnoză 2018

Universitatea de Vest din Timișoara STAVILĂ Andrei
4. periegheză 2015

Universitatea de Vest din Timișoara ROGOZEA Octavian
DINCĂ Remus

Bibliography
1. Ene, Silviu, 98. Timișoara, jud. Timiș. Punct: Timișoara 36, Calea Torontalului, DN 6 Km 5+600, Cronica Cercetărilor Arheologice din România - campania 2020, București, 2021, 529, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=6526&d=Timisoara-Timisoara-36-Calea-Torontalului-DN-6-Km-5+600-2020 [Publicaţie] (site record source)
2. Studiul de fundamentare pentru definirea, instituirea și delimitarea zonelor care cuprind patrimoniu arheologic - PUG Timișoara, înregistrat la DJC Timiș cu nr. 2746/27.09.2016 [Studiu PUG]
3. Stavilă, Andrei, Raport de diagnostic arheologic intruziv pentru perimetrul " PUZ - Zonă de locuințe și funcțiuni, situate pe Calea Torontalului, DN 6 km 5+600, Timișoara, jud. Timiș", înregistrat la DJC Timiș cu nr. 2423/13.07.2018 [Raport]
4. Stavilă, Andrei, Raport de diagnostic arheologic intruziv pentru perimetrul "PUZ - Locuințe individuale/colective mici și funcțiuni complementare" CF 438685, înregistrat la DJC Timiș cu nr. 1622/22.04.2021 [Raport]
5. Ene, Silviu, Raport de cercetare arheologică preventivă pentru "Construire casă parter cu împrejmuire, CF 448405, 448406, Calea Torontalului, Timișoara", înregistrat la DJC Timiș cu nr. 1337/04.05.2020 [Raport]
 
 
Scroll