Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   172260.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   VL-I-s-A-09587
Name   Castrul roman de la Titeşti - Dealul Cazanului
County   Vâlcea
Commune   Titeşti
City/Town/Village   Titeşti
Place   Dealul Cazanului
Landmark   Castrul se află la confluenţa pârâului Barbului cu pârâul Titeşti, la 800 m vest de sat, pe panta de vest a Dealului Cazanului.
Hydrographic landmark - name   Barbu
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   depresiune
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare militară
Description   La suprafaţă se poate observa o ridicătură de formă patrulateră şi contururile unor săpături arheologice (Gr. Tocilescu, P. Polonic 1894; Gh. Poenaru-Bordea, Cr. M. Vlădescu 1972-1973).
Notes   Castrul a făcut parte din limesul nord-estic al Imperiului Roman, respectiv din sistemul de apărare construit şi organizat pentru defensiva provinciei Dacia.
Site Surface   0.4344 ha
State of preservation   bună / 29.07.2022
Human risk   Afectare parţială: 3 / 29.07.2022; Agricultură intensivă: 3 / 29.07.2022
Ownership   privat; public
Last record update   28.03.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
castru de piatră  Epoca romană (secolele al II-lea - al III-lea p. Chr.) romană  

A fost descoperită doar o singură fază a catrului de piatră. Incinta măsoară 56,60 x 48,20 metri şi este construită în întregime din piatră cu mortar. Pe laturile scurte erau amplasate două porţi de dimensiuni diferite, fără turnuri. Porta Pretoria este situată la est. În interiorul fortificaţiei s-a descoperit o clădire de comandă neobişnuit de mică (5,50 x 9,50 m) (Principia).

După cucerirea Daciei, pe râul Olt a fost construit un drum roman. Vechiul drum roman ocolea masivul Cozia până la cetatea Titeşti. Datorită pozitionarii sale îndepărtate, fiind situată pe un deal, peste acesta nu s-au construit clădiri moderne şi nu este afectată de extinderea satului, cadrul natural rămânând în mare parte acelaşi. Fortificaţia a fost amplasată pe un platou care oferă o vedere panoramică. Cetatea a avut astfel un rol important în asigurarea supravegherii traseului de ocolire a drumului din defileul Oltului. Peisajul este foarte pitoresc, nefiind alterat de includerea unor clădiri moderne mari în câmpul vizual.

VL-I-s-A-09587 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 1972-1973

Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti POENARU-BORDEA Gheorghe
Muzeul Militar Naţional VLĂDESCUU Cristian M.
2. neprecizat 1894

* POLONIC Pamfil
Muzeului Național de Antichități TOCILESCU Grigore

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p. 2310, poz. 203 [Ordin MCC] (site record source)
3. Rizea, Ligia, Monumentele istorice din judeţul Vâlcea. Repertoriu şi cronologie., Conphys, Râmnicu Vâlcea, 2007, p.148 [Publicaţie] (site record source)
4. Lista monumentelor istorice 2015, MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016 MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor, 2016, 2617, https://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-vl.pdf [Publicaţie]
5. Țentea, Ovidiu, 2022 [Fişă de sit]
6. Țentea, Ovidiu; Matei-Popescu, Florian; Călina, Vlad, Frontiera romană din Dacia Inferior. O trecere în revistă și o actualizare. 1, Cercetări Arheologice, 28, 1, 2021, 37-40, https://cercetari-arheologice.ro/wp-content/uploads/2021/06/ca28_1_01_Tentea_Matei-Popescu_Calina_compressed.pdf [Publicaţie]
7. Gudea, Nicolae, Der dakische Limes. Materialien zu seiner Geschichte, Jahrbuch des römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz, 44, 1, Berlin, 1997, 92, 80 [Publicaţie]
8. Marcu, Felix, Organizarea internă a castrelor din Dacia, Mega, Cluj-Napoca, 2009, 243-245, 74 [Publicaţie]
9. Poenaru-Bordea, Gheorghe; Vlădescu, Cristian M., Castrul de la Titeşti com. Perşani, jud. Vâlcea, Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie, 32, 4, 1981, 581-591 [Publicaţie]
10. Vlădescu, Cristian M., Armata romană în Dacia Inferior, Editura Militară, București, 1983, 104-106, 17 [Publicaţie]
11. Russu, I. I.; Gostar, N.; Ivanov, T.; Popescu, Em.; Protase, D.; Tudor, D., Tabula Imperii Romani. Romula - Durostorum - Tomis, Tabula Imperii Romani (TIR), L 35, Editura Academiei Române, București, 1969, 71 [Publicaţie]
12. Tudor, Dumitru, Oltenia Romană, 3, Editura Științifică, București, 1968, 371 [Publicaţie]
13. Tudor, Dumitru, Oltenia Romană, 4, Editura Academiei Române, București, 1978, 307-308, 48 [Publicaţie]
14. Vlădescu, Cristian M.; Poenaru-Bordea, Gheorghe, Un segment din limes Alutanus. Fortificațiile romane din jurul masivului Cozia, Buletinul Monumentelor Istorice, 41, 3, 1972, 27-32 [Publicaţie]
15. Vlădescu, Cristian M.; Poenaru-Bordea, Gheorghe, Castrele hadrianee din valea carpatică a Oltului, Oltenia, 1, 1974, 47-59 [Publicaţie]
16. Vlădescu, Cristian M.; Poenaru-Bordea, Gheorghe; Stoica, O., Studii şi materiale de muzeografie şi istorie militară, 12, 1979, 124-149 [Publicaţie]
17. Vlădescu, Cristian M., Centrele militare romane din sectorul de nord al limesului alutan, Buridava, 4, 1982, 55-56 [Publicaţie]
18. Vlădescu, Cristian M., Tehnica de construcţie a castrelor care constituiau apărarea masivului Cozia, Studii vâlcene, 7, 1985, 33-41 [Publicaţie]
19. Vlădescu, Cristian M., Fortificaiile romane din Dacia Inferior, Scrisul românesc, Craiova, 1986, 65-67 [Publicaţie]
20. "LIMES. Frontiers of the Roman Empire - Dacia". Component parts, vol 1 (Nomination for inscription on the World Heritage List), 2023 [Fişă de sit] (site record source)
 
Site Photos

Scroll