Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   158975.01
Name   Situl arheologic de la Topolovăţu Mare - Joamba
County   Timiş
Commune   Topolovăţu Mare
City/Town/Village   Topolovăţu Mare
Place   Joamba
Landmark   Situl arheologic se află la 1,7 km ESE de biserica ortodoxă din Topolovăţu Mare, la 1,9 km NV de biserica ortodoxă din Ictar - Budinţi, la 1,52 km N de biserica ortodoxă din Topolovăţu Mare şi la 1,22 km N de versantul drept al Canalului Bega.
Hydrographic landmark - name   Bega
Hydrographic landmark - type   Canal
Geomorphology   câmpie
Land utility   agricultură, drum
Site Class   locuire
Site Type   aşezare; sistem defensiv
Description   Obiectivul arheologic, reprezentat de o fortificaţie circulară de pământ cu o suprafaţă estimată de cca 30 ha, prezintă anumite caracteristici morfo-geografice care îi asigură analogii, din acest punct de vedere, în fortificaţia de la Corneşti „Iarcuri”. Ca şi în cazul acesteia, şi valul fortificaţiei de la Topolovăţu Mare străbate un curs de apă (un pârâu temporar, fără nume, afluent dreapta al Râului Bega), urmăreşte culmea unei terase proeminente şi coboară apoi în lunca joasă din albia majoră a Begăi. Actualmente, valul se mai păstrează pe laturile de E, NE şi S, celelalte sectoare fiind distruse de lucrările agricole moderne sau construcţiile din intravilanul localităţii. Valul, în sectorul în care mai poate fi urmărit, are o înălţime păstrată medie de cca. 0,5 m şi o lăţime la bază de cca. 15 m. Lucrările de reabilitare a DN 6 au secţionat traiectul valului şi au oferit un profil în care se observă o puternică incendiere, până la vitrifiere a miezului fortificaţiei. Ca şi ipoteză de lucru, putem opina că fortificaţia de la Topolovăţu Mare este amplasată într-o poziţie deosebită, controlând calea de acces dinspre sud spre masivul eruptiv de la Lucareţ „Piatra Roşie”, importantă sursă de materie primă pentru confecţionarea de râşniţe (vezi şi discuţia de la obiectivul Lucareţ 1). Doar demararea unor cercetări de teren sistematice, în care să fie investigat întreg arealul în discuţie, va fi în măsură să ofere un răspuns lămuritor în această chestiune.
Notes   Zona a fost afectată de construirea DN 6 Topolovăţu Mare – Iosifălău.
Discoverer   Liviu Măruia, Leonard Dorogostaiski, Lucian Vidra
Date of discovery   2008
Site Surface   cca 30 ha
State of preservation   medie / 25.03.2016
Human risk   Afectare parţială: 3 / 25.03.2016; Agricultură intensivă: 3 / 25.03.2016
Last record update   10.05.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Fortificaţie de pământ  Epoca bronzului        
Aşezare  Hallstatt        
Aşezare  Neolitic        
Aşezare  Epoca romană (sec. III-IV)        
Aşezare  Epoca medievală (sec. XV-XVI)        
Aşezare  Epoca medievală târzie (sec. XVII-XVIII)        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2021

Universitatea de Vest din Timişoara HEGYI Alexandru
FLOCA Cristian
2. periegheză 2008

Universitatea de Vest din Timişoara VIDRA Lucian
MĂRUIA Liviu
Arheo Vest DOROGOSTAISKI Leonard

Bibliography
1. Micle, Dorel, 2009 [Fişă de sit] (site record source)
2. Luca, Sabin Adrian, Descoperire arheologice din Banatul Românesc, Sibiu, 2006, 256 [Publicaţie]
3. Măruia, Liviu; Dorogostaiski, Leonard; Vidra, Lucian, 2008 [Fişă de sit] (site record source)
4. Gumă, Marian, Civilizaţia primei epoci a fierului în sud-vestul României, București, 1993, 297 [Publicaţie]
5. Moroz-Pop, Maria, Contribuţii la repertoriul arheologic al localităţilor din judeţul Timiş, din paleolitic până în evul mediu, Banatica, 7, 1983, 481 [Publicaţie]
6. Hegyi, Alexandru; Floca, Cristian, The sleeping giants. The large Bronze Age (2000/1900-900/800 BC) fortifications from southwestern Romania - an interdisciplinary geoarchaeological approach. Report II, 2021 [Publicaţie]
 
 
Scroll