Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   125089.02
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   NT-I-s-B-10545
Name   Aşezarea neo-eneolitică de la Traian - Dealul Fântânilor
County   Neamţ
Commune   Zăneşti
City/Town/Village   Traian
Place   Dealul Fântânilor
Landmark   Situl arheologic se află la 500 m sud-sud-est de localitate.
Hydrographic landmark - name   Bistriţa
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   terasă
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   Aşezare multistratificată
Description   Celebra staţiune de la Traian este situată pe terasa de pe stânga Râului Bistriţa, la baza căreia, spre sud, se află bogate izvoare de ape naturale, numite "Izvoarele Doamnei". Sub depunerea antropică preistorică se află un important depozit de argilă (rocă locală), valorificat şi în prezent pentru construcţie, din această cauză situl fiind afectat în mod semnificativ mai ales în extremitatea sud-estică a sa. Înspre vest acesta este delimitat de o ravenă, iar spre sud de drumul ce face legătura între Zăneşti şi Traian. În partea de sud-vest a fost realizat recent un bazin de mari dimensiuni, necesar aprovizionării cu apă potabilă a localităţii. Una dintre aşezările eneolitice era prevăzută cu un şanţ de apărare de mari dimensiuni.
Situl a fost descoperit în anul 1930 de către Constantin Matasă. O primă serie de campanii arheologice sistematice s-a derulat în anii 1936, 1938 şi 1940, iar o a doua a fost efectuată în perioada 1951-1960, sub conducerea Hortensiei Dumitrescu şi a lui Vladimir Dumitrescu. Suprafaţa totală săpată a fost de aproximativ 1 ha. În anul 2018 au fost efectuate investigaţii interdisciplinare neinvazive, respectiv prospecţiuni geomagnetice, fotografii aeriene cu drona şi modelări digitale ale terenului (SIG), de către colectivul de specialişti coordonat de Constantin Preoteasa şi Carsten Mischka. Rezultatele acestor demersuri au fost în mai multe rânduri valorificate expoziţional şi publicistic.
construcţiile de suprafaţă neo-eneolitice au fost realizate din lemn şi lut, acestea având forma rectangulară (dreptunghiulară sau păstrată), fiind sau nu compartimentate în mai multe încăperi şi având dimensiuni diferite. Construcţiile eneolitice au fost distruse prin incendiere.
Date of discovery   1930
Site Surface   4 ha
State of preservation   medie / 09.07.2018
Natural hazards   Exces de apă în sol: 2 / 09.07.2018
Human risk   Afectare parţială: 4 / 09.07.2018; Agricultură intensivă: 3 / 09.07.2018
Ownership   privat
Last record update   25.01.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Neolitic timpuriu (mil. VI î.Hr.) ceramicii liniare     NT-I-m-B-10545.02 
Aşezare  Eneolitic (mil. V-IV î.Hr.) Cucuteni / A-B     NT-I-m-B-10545.01 
aşezare  Eneolitic (mil. V î.Hr.) Precucuteni / III      
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare geofizică 2018

* MISCHKA Carsten
* PREOTEASA Constantin
CMJ Neamţ * *
("Friedrich-Alexander" Universität Erlangen-Nürnberg, Germania * *
2. diagnoză 2018

* MISCHKA Doris
* MISCHKA Carsten
* TASIMOVA Imren
* SCHAFFER Magdalena
* TRODLER Markus
* LAU Jan-Cristoph
* PREOTEASA Constantin
Complexul Muzeal Județean Neamț, Centrul Internațional de Cercetare a Culturii Cucuteni Piatra-Neamț * *
("Friedrich-Alexander" Universität Erlangen-Nürnberg, Philosophische Fakultät und Fachbereich Theologie, Institut für Ur- und Frühgeschichte Erlangen, Germania * *
3. cercetare sistematică 1951-1960

* DUMITRESCU Vladimir
* DUMITRESCU Hortensia
Muzeul Național de Antichități București * *
4. cercetare sistematică 1940

* MATASĂ Constantin
Muzeul Arheologic Regional Piatra-Neamț * *
5. cercetare sistematică 1938

* MATASĂ Constantin
Muzeul Arheologic Regional Piatra-Neamț * *
6. cercetare sistematică 1936

* MATASĂ Constantin
Muzeul Arheologic Regional Piatra-Neamț * *
7. neprecizat 1930

* MATASĂ Constantin
Muzeul Arheologic Regional Piatra-Neamț * *

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p. 1825, poz. 161-163 [Ordin MCC] (site record source)
3. Bem, Cătălin, Traian Dealul Fântânilor. Fenomenul Cucuteni A-B,, Monografii, V, Cetatea de Scaun, Târgovișțe, 2007, 288, 433 [Publicaţie]
4. Preoteasa, Constantin, 2018 [Fişă de sit]
5. Preoteasa, Constantin, Cronica cercetărilor aheologice din România. Campania 2018, 2019 [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll