Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   176837.01
Name   Aşezarea de epoca bronzului de la Trotuşanu - Dealul Podei
County   Vrancea
Commune   Moviliţa
City/Town/Village   Trotuşanu
Place   Dealul Podei
Landmark   Aşezarea de pe teritoriul satului Trotuşanu se află versantul vestic al dealului Podei, la aproximativ 1500 metri nord-vest de sat şi la 900 m sud-vest de pârâul Carecna.
Hydrographic landmark - name   Carecnai
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   deal
Land utility   pădure; agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Situl se află pe latura de nord-est al Dealului Podei, pe un pinten de terasă separat de restul terasei de o vale adâncă, numită Râpa Tânjeloaia. Terenul are o poziţie dominantă în lunca Carecnai, ceea ce-i asigura vizibilitate
asupra văii acestui pârâu. Jumătate din suprafaţa sitului este acoperită cu viţă de vie, iar jumătate este împădurită.
Materialul arheologic identificat la suprafaţa solului ilustrează prezenţa unei aşezări, cu mai multe secvenţe de locuire din epoca bronzului.
Notes   Situl este menţionat în două studii de sinteză referitoare la epoca bronzului de pe teritoriul jud. Vrancea, semnate de Aurora Apostu şi Victor Bobi. Pe suprafaţa sitului au fost descoperite întâmplător două topoare-ciocan perforate, atribuite etapei timpurii a epocii bronzului. Foarte probabil, informaţiile nu au fost verificate în teren, înainte de anul 2020.
Discoverer   Aurora-Emilia Apostu, Victor Bobi
Date of discovery   1996
Site Surface   4,3282 ha
State of preservation   bună / 17.01.2023
Natural hazards   Animale: 4 / 17.01.2023
Human risk   Afectare parţială: 2 / 17.01.2023
Ownership   privat
Last record update   31.01.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  Epoca bronzului timpuriu Jigodin    
armă / topor-ciocan Epoca bronzului timpuriu Jigodin      
aşezare  Epoca bronzului mijlociu Monteoru    
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2020

În 2020, în cadrul Proiectului de cercetări HiLANDS, arheologii Costin Croitoru și Stănică Pandrea au întreprins cercetări de teren pe Valea Zăbrăuțiului, în aval de Cetățuia de la Mănăstioara - Fitionești. Cu această ocazie a fost cercetată și suprafața Dealului Podei, care se află între Valea Zăbrăuțiului și Valea Carecnei.

Alma Consulting PANDREA Stănică
CROITORU Costin

Bibliography
1. Pandrea, Stănică; Croitoru, Costin, Studiul arheologic aferent PUG-ului comunei Movilița, județul Vrancea, Planul Urbanistic General al comunei Movilița, județul Vrancea, Alma Consulting, Focșani, 2022 [Publicaţie] (site record source)
2. Pandrea, Stănică; Croitoru, Costin, 2022 [Fişă de sit]
3. Apostu, Aurora, Inventarul arheologic al localităților județului Vrancea (III), Cronica Vrancei, VI, Muzeul Vrancei, Focșani, 2006, 19, 37, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=9321-inventarul-arheologic-al-localitatilor-judetului-vrancea-iii--cronica-vrancei-muzeul-vrancei-din-focsani--vi-2006 [Publicaţie]
4. Bobi, Victor; Apostu Aurora, Contribuţii la întocmirea catalogului topoarelor-ciocan cu gaură de înmănuşare, descoperite în zona de curbură a Carpaţilor, Vrancea. Studii și Comunicări, XI, Muzeul Vrancei, Focșani, 10997, 36, 6/7-8; 7/7-8, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=17993-contributii-la-intocmirea-catalogului-topoarelor-ciocan-cu-gaura-de-inmanusare-descoperite-in-zona-de-curbura-a-carpatilor--vrancea-studii-si-comunicari-complexul-muzeal-al-judetului-vrancea--xi-1997 [Publicaţie]
 
 
Scroll