Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   160868.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   TL-I-s-B-05953
Name   Cimitirul de la Turda - MB 32
County   Tulcea
Commune   Mihai Bravu
City/Town/Village   Turda
Place   MB 32
Landmark   La limita de SE a localităţii Turda, în dreapta şoselei Nicolae Bălcescu – Turda, a fost identificat un cimitir musulman, de epocă medievală târzie şi modernă.
Site Class   descoperire funerară
Site Type   cimitir
Notes   Zonă protejată
Site Surface   8,3 ha
Last record update   15.04.2019
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Cimitir  Epoca medievală târzie        
Cimitir  Epoca modernă        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2015

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" Tulcea IACOB Mihaela
PARASCHIV Dorel

Bibliography
1. Lista monumentelor istorice 2004, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, III, 2004, 2284, poziția 443, https://patrimoniu.ro/images/lmi-2004/lista-monumentelor-istorice-2004.pdf [ordin MC]
2. Direcția Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991, 19, poziția A 0244, https://patrimoniu.ro/images/lmi-old/lmi-tulcea-1991.pdf [Proiect LMI] (site record source)
3. Iacob, Mihaela; Paraschiv, Dorel; Panait, Valentin; Titov, Iuliana; Chiselev, Alexandru; Papa, Elena; Petrescu, Mihai; Cuzic, Viorel; Dinu, Cristina, Studiu istoric, comuna Mihai Bravu, județul Tulcea, 2015 [Fişă de sit]
 
 
Scroll